Huurdersplatform Westerkwartier informeert en raadpleegt huurders over voorgenomen fusie Wold & Waard en Huisvesting Vredewold

De intentieovereenkomst om te komen tot fusie werd in maart ondertekend. Foto: Eigen foto

Huurdersplatform Westerkwartier wil huurders van Wold & Waard informeren én raadplegen over de voorgenomen fusie van deze woningcorporatie met Huisvesting Vredewold. Daarom wordt zowel dinsdag 11 als woensdag 12 augustus een bijeenkomst gehouden.
Lees meer over
Westerkwartier

Bestuurders van beide woningcorporaties ondertekenden in maart de intentieovereenkomst om te komen tot fusie. Huurdersplatform Westerkwartier heeft sindsdien vooral gekeken naar de belangen van de huurders en het totaalaanbod van de diensten van de fusiecorporatie. Er is gelet op betaalbaarheid van woningen, het woningaanbod en verduurzaming.

Bovendien wil het platform dat de kwaliteit van de dienstverlening op hetzelfde niveau blijft.

Zienswijze huurdersplatform

Huurdersplatform Westerkwartier wil echter ook de mening van de huurders horen. Daarom wil het de huurders van Wold & Waard niet alleen informeren maar ze ook raadplegen. Bovendien is in de Woningwet bepaald dat huurdersorganisaties instemmingsrecht hebben bij een fusie van corporaties. Het huurdersplatform moet zijn zienswijze voor 1 september indienen bij Wold & Waard.

Wold & Waard bezit ongeveer 5000 woningen in de sociale huursector in het Westerkwartier van Groningen. Vredewold verhuurt circa 600 woningen en zorgappartementen in Leek en Tolbert en 30 in Zevenhuizen.

Nieuws

Meest gelezen

menu