Laarzen aanbevolen. Veldexcursies in coulisselandschap Zuidelijk Westerkwartier

Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier heeft grote cultuurhistorische en recreatieve waarde. Foto: Eigen foto

Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West hebben vier veldexcursies in het coulisselandschap van het Zuidelijk Westerkwartier georganiseerd. Deze excursies vinden plaats in het kader van het project ‘Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier’.
Lees meer over
Westerkwartier

Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West werken binnen dit project aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. Herstel van de singels is volgens hen van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te bevorderen.

Veldexcursies