Laarzen aanbevolen. Veldexcursies in coulisselandschap Zuidelijk Westerkwartier

Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier heeft grote cultuurhistorische en recreatieve waarde. Foto: Eigen foto

Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West hebben vier veldexcursies in het coulisselandschap van het Zuidelijk Westerkwartier georganiseerd. Deze excursies vinden plaats in het kader van het project ‘Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier’.
Lees meer over
Westerkwartier

Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West werken binnen dit project aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. Herstel van de singels is volgens hen van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te bevorderen.

Veldexcursies

In de veldexcursies geven zij (op verschillende locaties) uitleg over het belang van houtsingels voor het landschap en de natuur. Deelnemers krijgen bovendien tips voor het beheer van houtsingels en de subsidiemogelijkheden voor aanleg en beheer.

Omdat door weilanden wordt gelopen, wordt aangeraden laarzen te dragen.

De excursies vinden vrijdag 11, woensdag 16, maandag 21 en donderdag 24 september plaats in respectievelijk Leek, Niebert, Oldekerk en Noordwijk. Aanmelding: a l.bus@landschapsbeheergroningen.nl of 050-5345199.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu