Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West willen houtsingelstructuur in Zuidelijk Westerkwartier herstellen

Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier heeft grote cultuurhistorische en recreatieve waarde. Foto: Eigen foto

Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West zoeken woningeigenaren uit het Zuidelijk Westerkwartier die een singel willen laten herstellen. Ambitie is in totaal 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen.

Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier heeft grote cultuurhistorische en recreatieve waarde. Daarnaast zijn de singels belangrijk voor de biodiversiteit. Door functieverlies, intensivering van de landbouw en uitbreiding van bebouwing en bedrijventerreinen is het houtsingellandschap de laatste decennia echter onder druk komen te staan.

Landschapsbeheer Groningen werkt samen met Collectief Groningen West aan het behoud van de houtsingelstructuur. Herstel van de singels is volgens hen van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te bevorderen.

Gesloten singels met verschillende soorten bomen

Het project Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier richt zich zowel op verdwenen singels als op bestaande singels die kunnen worden verbeterd.

Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West willen gesloten singels, met verschillende soorten inheemse bomen en struiken, realiseren. Dergelijke dichte en gevarieerde singels versterken het besloten karakter van het gebied en zijn aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren.

De singels worden voorzien van een raster om aantasting door vee te voorkomen.

Het project wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu