N388 bij Bakkerom vijf weken dicht voor nieuwe brug

Artist's impression van de nieuwe N388.

De N388 bij Bakkerom is vanaf maandag 9 mei vijf weken afgesloten voor werkzaamheden.
Lees meer over
Westerkwartier

In de provinciale weg wordt een brug aangebracht voor de water- en faunaverbinding tussen de Bakkerom-Zuid en de Bevervallei. Hierdoor kunnen dieren zich veilig tussen beide gebieden verplaatsen. De nieuwe brug/faunaverbinding wordt tussen 9 mei en 10 juni aangesloten. In dezelfde periode wordt de tijdelijke weg (bypass) verwijderd en krijgt de weg nieuw asfalt

Afsluiting deel weg

Het verkeer kan in deze periode geen gebruikmaken van het deel tussen de rotonde Hoge Tilweg bij Boerakker en de kruising met de Langewolderweg en de Kuzemerweg.

De Dijkweg in Bakkerom wordt eveneens afgesloten voor doorgaand verkeer. De Mensumaweg is in de ochtendspits (7.00 tot 9.00 uur) dicht. Deze beide wegen blijven wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Omrijden

Bij de start van de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig. Doorgaand verkeer kan omrijden via Sebaldeburen, Grootegast, Doezum, Kornhorn en Noordwijk. Woningen en bedrijven langs de provinciale weg blijven bereikbaar. De weg blijft ook toegankelijk voor fietsers, hulpdiensten en de afvalinzamelaar.

Dat geldt niet voor woensdag 1 en donderdag 2 juni. De N388 is die dagen volledig afgesloten, ook voor alle bestemmingsverkeer. Als de weersomstandigheden het toelaten, brengt de aannemer dan een nieuwe laag asfalt aan.

Zuidelijk Westerkwartier

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Natuurontwikkeling wordt daarbij gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden.

Nieuws

menu