Natuurbeheerders graven twaalf nieuwe petgaten in natuurgebied Lettelberterpetten

Een van de twaalf nieuwe petgaten. Foto: Eigen foto

Landschapsbeheer Groningen is samen met Het Groninger Landschap begonnen met de aanleg van twaalf nieuwe petgaten in natuurgebied Lettelberterpetten in Lettelbert.
Lees meer over
Westerkwartier

De Lettelberterpetten is een petgatencomplex dat in de 20ste eeuw is ontstaan door het lokaal afgraven van de veenlaag. Het afgegraven veen werd op de naastgelegen legakkers te drogen gelegd, waarna het als brandstof werd gebruikt.