Natuurbeheerders graven twaalf nieuwe petgaten in natuurgebied Lettelberterpetten

Een van de twaalf nieuwe petgaten. Foto: Eigen foto

Landschapsbeheer Groningen is samen met Het Groninger Landschap begonnen met de aanleg van twaalf nieuwe petgaten in natuurgebied Lettelberterpetten in Lettelbert.
Lees meer over
Westerkwartier

De Lettelberterpetten is een petgatencomplex dat in de 20ste eeuw is ontstaan door het lokaal afgraven van de veenlaag. Het afgegraven veen werd op de naastgelegen legakkers te drogen gelegd, waarna het als brandstof werd gebruikt.

Na de veenontginning is een soortenrijk moerasbos ontstaan.

Twaalf nieuwe petgaten

De oude petgaten zijn na honderd jaar volledig dichtgegroeid. Het opnieuw open graven van deze petgaten is volgens Landschapsbeheer Groningen en Het Groninger Landschap echter geen optie; vanwege ‘de hoge natuurwaarden’. Daarom worden twaalf nieuwe petgaten, naast de bestaande, gegraven.

‘De nieuwe petgaten maken het historische grondgebruik meer zichtbaar en zijn goed voor de biodiversiteit’, stelt Landschapsbeheer Groningen in een persbericht. ‘Voor zeldzame soorten zoals de waterspitsmuis, groene glazenmaker en zeggekorfslak wordt een geschikt habitat gecreëerd.’

Herstel elzen- en houtsingel

Het aanleggen van de petgaten is onderdeel van het project . Binnen dit project wordt ook 75 kilometer elzen- en houtsingel hersteld.

De uitvoering is financieel mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Groningen.

Nieuws

Meest gelezen

menu