Nieuwe subsidieregelingen voor vrijwilligersorganisaties jeugd, culturele instellingen en dorpshuizen in Westerkwartier

Foto: DvhN

De gemeente Westerkwartier heeft twee subsidieregelingen ingesteld voor de vrijwilligersorganisaties bij de jeugd, culturele instellingen en dorpshuizen. Vanwege de coronamaatregelen hebben maatschappelijke organisaties veel extra kosten gemaakt, die niet allemaal opgevangen kunnen worden door landelijke tegemoetkomingsregelingen.

De eerste regeling van de gemeente is een zogeheten coronaproof regeling. Hierbij worden de gemaakte kosten voor het aanpassen aan de anderhalvemetersamenleving vergoed. De tweede mogelijkheid is in aanmerking komen voor de subsidieregeling maatwerkondersteuning. De regeling is bedoeld voor organisaties die door het coronavirus zodanig in financiële problemen komen dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd.

Individueel advies op maat

Naast de subsidieregelingen blijft de gemeente Westerkwartier organisaties ondersteunen met individueel advies op maat. Ondanks dat niet alle misgelopen inkomsten kunnen worden vergoed wil de gemeente met deze ondersteuning organisaties zo veel mogelijk helpen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie en de de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu