Onderhands serveren, niet springen, een verkleind veld en het net omlaag. Voklubol uit Oldehove start met OldStars volleyball

De OldStars van Voklubol.

Voklubol uit Oldehove start met OldStars volleyball. Belangstellenden kunnen tijdens een kick-off in sporthal De Kooi op maandag 14 september kennismaken met deze nieuwe sportactiviteit voor 55-plussers.
Lees meer over
Westerkwartier

OldStars volleyball is een variant van volleybal, waarbij onderhands wordt geserveerd en niet mag worden gesprongen. Zowel het speelveld als de nethoogte is aangepast aan de doelgroep: mannen en vrouwen vanaf 55 jaar die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven bewegen.