Partij voor de Dieren geschokt door kaalslag bij Doezumertocht

Gekapte bomen in de Doezumertocht. Foto: H. van Vliet

De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Provinciale Staten van Groningen heeft geschrokken gereageerd op de ingrepen van twee boeren in een weidegebied bij de Doezumertocht bij Doezum in de gemeente Westerkwartier.
Lees meer over
Westerkwartier

In het gebied werden vorige week bomen gekapt, sloten uitgegraven en velden bewerkt met bestrijdingsmiddelen. Ingrepen die volgens de PvdD haaks staan op de ontwikkeldoelen voor het gebied.

‘Onwetendheid bij gemeente en eigenaren’

Ze wijst er in een persbericht op dat in het Zuidelijk Westerkwartier, onder aanvoering van de provincie en gemeenten, hard wordt gewerkt aan herstel en versterking van het houtsingellandschap. ‘Weer een prachtig stukje natuur met de grond gelijk gemaakt’, stelt een verontwaardigde Ankie Voerman, Statenlid voor de partij.

‘In dit gebied komen veel beschermde dier- en plantensoorten voor, juist de houtwallen zijn belangrijke toevluchtsoorden. De provincie wil hier de natuurwaarden en cultuurhistorische kenmerken beschermen, maar dat wordt gedwarsboomd door onwetendheid bij de gemeente en de eigenaren van de agrarische percelen.’

Is sprake van een overtreding?

PvdD wil van Gedeputeerde Staten weten hoe kan dat in een beschermd landschap ‘zomaar waardevolle natuur vernietigd wordt’ en of sprake is van een overtreding.

Ook dringt zij aan op een goed gesprek met de gemeente Westerkwartier over mogelijk herstel van de schade en compensatie van de verloren gegane natuur.

Nieuws

Meest gelezen

menu