Partij voor de Dieren geschokt door kaalslag bij Doezumertocht

Gekapte bomen in de Doezumertocht. Foto: H. van Vliet

De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Provinciale Staten van Groningen heeft geschrokken gereageerd op de ingrepen van twee boeren in een weidegebied bij de Doezumertocht bij Doezum in de gemeente Westerkwartier.
Lees meer over
Westerkwartier

In het gebied werden vorige week bomen gekapt, sloten uitgegraven en velden bewerkt met bestrijdingsmiddelen. Ingrepen die volgens de PvdD haaks staan op de ontwikkeldoelen voor het gebied.

‘Onwetendheid bij gemeente en eigenaren’