Raadsleden gemeente Westerkwartier zijn niet goed genoeg op de hoogte van effect beleid sociaal domein. Rekenkamer adviseert veranderingen

Gemeentehuis van Zuidhorn. Foto: DvhN

De afgelopen jaren zijn er flink wat taken doorgeschoven vanuit Den Haag naar de gemeenten. Bijvoorbeeld het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), participatie en jeugdzorg. Dat levert de gemeenteraden flink wat hoofdbrekens op, want hoe kunnen raadsleden beter sturen op het sociaal domein. De Rekenkamer van de gemeente Westerkwartier heeft onderzoek gedaan.
Lees meer over
Westerkwartier

Daaruit blijkt onder andere dat de gemeenteraad de doelstellingen en streefwaarden beter kan formuleren. Uit het onderzoek van de Rekenmaker wordt duidelijk dat de raad nu geen grip heeft op de mate waarin de doelen worden bereikt en daar ook niet de juiste informatie over krijgt. De gegevens die de raadsleden nu krijgen gaan vooral over kosten en het gebruik van de voorzieningen.

Maar het effect van het beleid blijft uit zicht, zo benadrukt de Rekenkamer. Zij adviseren om doelen beter te formuleren, zodat er ook meer gerichte informatie kan worden verstrekt aan de gemeenteraad. Zo zou de vraag centraal moeten staan: wat wil de gemeente bereiken met het beleid?

Nieuwe handvatten

In het rapport ‘Wel informatie, geen grip’ biedt de Rekenkamer de gemeente Westerkwartier nieuwe handvatten voor het formuleren van doelstellingen en streefwaarden om te zien of de doelen ook bereikt worden. De raad kan daardoor beter en concreter sturen op de ingewikkelde verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein.

Nieuws

menu