Rel om kiosk bij Carwash. Als B en W vergunning blijft weigeren, stapt eigenaar naar de rechter. Hoe dat zit, lees je hier

Twee medewerkers van Carwash in Leek in de ruimte van het bestaande pand waarin de eigenaar een kiosk wil openen. Koos Bijlsma

Eigenaar Arjan Schuiling van het in 2016 geopende bedrijf Carwash aan de Tolberterstraat in Leek ligt overhoop met de gemeente Westerkwartier.
Lees meer over
Westerkwartier

De ondernemer wil zijn autowasstraat uitbreiden met een kiosk om van daaruit koffie, thee, frisdrank en vers belegde broodjes aan klanten te verkopen. Volgens hem hadden ambtenaren hem tegemoet willen komen. Na onderzoek nodigden zij hem uit om vergunning aan te vragen. Op 8 december 2020 werd de vergunning ook inderdaad door B en W verstrekt. Voor verkoop van voorverpakte broodjes werd toestemming verleend. Maar het plaatse bereiden en bezorgen van broodjes werd niet toegestaan.

Gemeente had volgens commissie moeten controleren

Daar kon de ondernemer zich niet in vinden. Hij stapte naar de gemeentelijke bezwarencommissie die hem goeddeels in het gelijk stelde. Volgens de commissie hadden B en W geen onderscheid mogen maken tussen verkoop van voorverpakte broodjes én verse broodjes. Bovendien werd de gemeente op de vingers getikt. De bezwarencommissie stelde vast dat van verkoop van koffie en voorverpakte broodjes bij Carwash al jarenlang sprake is zonder dat hiervoor vergunning was aangevraagd. Daarop had de gemeente volgens de commisise moeten controleren.

Eerder verstrekte vergunning door gemeente ingetrokken

Na het advies van de bezwarencommisise verklaarden B en W het bezwaar van Schuiling gegrond. Toch staat de ondernemer met lege handen. Want december vorig jaar kreeg hij een nieuwe brief van de gemeente waarin hem wordt medegedeeld dat dat de eerder verstrekte vergunning wordt ingetrokken. Dat betekent dat Carwash behalve verse broodjes nu ook geen voorverpakte broodjes meer mag verkopen

Schuiling noemt het schandelijk dat de gemeente hem twee jaar lang aan het lijntje hield met als uiteindelijk resultaat dat hij in zijn bedrijfsvoering wordt beknot. ,,Ik word bestraft voor het feit dat ik - onwetende als ik was - keurig om vergunning voor de kiosk had gevraagd.’‘

Gemeente staat uitbreiding niet toe

In een korte reactie laat de gemeente weten dat het bestemmingsplan de uitbreiding van Carwash met een kiosk niet toestaat. ,,Het ter plaatse bereiden en verkopen van broodjes valt onder de noemer horeca. In de detailhandelsvisie die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld, staat dat horeca alleen in de kernwinkelgebieden is toegestaan.’‘ Schuiling op zijn beurt: ,,Als dat zo klip en klaar ligt, snap ik niet waarom de gemeente mij al die tijd aan het lijntje heeft gehouden.’‘ Hij kondigt aan dat hij een zienswijze indient. Als B en W vergunning blijven weigeren, stapt hij naar de rechter, zo kondigt hij aan.

Koos Bijlsma

Nieuws

menu