Ruim 3 miljoen op de plank voor fietspad Leek-Zuidhorn

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi hier op de foto bij de Pasop tussen Leek en Zuidhorn. In deze buurt verrijst de komende jaren een fietspad. Koos Bijlsma

De provincie Groningen heeft 3,2 miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg van een fietspad tussen Leek en Zuidhorn.

Verkeerswethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) is ingenomen met deze toezegging van de provincie. Volgens haar is de aanleg van een goede fietsverbinding tussen de beide hoofdkernen van de gemeente Westerkwartier geen overbodige luxe. ,,De bestaande route via Pasop en het Hoendiep heeft geen apart fietspad. Automobilisten en fietsers, onder wie schoolgaande kinderen, maken hier gebruik van. De fietsveiligheid op dit traject laat te wensen over. Dat is reden geweest om een paar jaar geleden al een onderzoek in te stellen naar de aanleg van een aparte fietsroute tussen Leek en Zuidhorn’‘, legt zij uit.

B en W bereid kwart aanlegkosten voor eigen rekening te nemen

Dijkstra laat weten dat er vier mogelijke trajecten zijn uitgestippeld, waaruit de komende tijd een keus moet worden gemaakt. Daarna wordt de verwerving van grond ter hand genomen om zo ruim baan te maken voor een fietspad. Hoeveel geld in totaal is gemoeid met het project is volgens de wethouder afhankelijk van het tracé dat wordt gekozen. Zij wil samen met de provincie in overleg met het Rijk en andere fondsen die mogelijk ook een financiële bijdrage willen leveren. Dijkstra gaat ervan uit dat de gemeente ook zelf voor het fietspad in de buidel moet tasten. Als de gemeenteraad hiervoor groen licht zijn B en W bereid om eventueel een kwart van de aanlegkosten voor eigen rekening te nemen.

Sinds corona vallen steeds meer buslijnen weg

Dankzij de gemeentelijke herindeling is het gelukt om het proces om te komen tot de aanleg van het fietspad, te versnellen, is de overtuiging van de wethouder. ,,Hoe meer belanghebbende partijen te maken hebben met zo’n project hoe meer tijd er nodig is voor onderling overleg’‘, meent zij. Dijkstra noemt het een belangrijk wapenfeit dat het is gelukt om de provincie van nut en noodzaak van deze fietsverbinding te overtuigen: ,,Sinds de uitbraak van corona vallen steeds meer buslijnen weg. Een goede fietsverbinding stimuleert forensen om de fiets te pakken als zij naar hun dagelijks werk gaan.’‘

Ze verwacht dat de nieuw aan te leggen fietsroute op termijn ook een rol van betekenis kan spelen in toeristisch opzicht. Over de termijn waarop het fietspad is gerealiseerd, waagt Dijkstra-Jacobi zich liever niet. ,,Het zou mooi zijn als het lukt om de fietsverbinding in de bestuursperiode 2022-2026 aan te leggen.’‘

Ook fietspad Pieterzijl, Munnekezijl lijkt er te komen

De provincie is gul voor het Westerkwartier. Want ook het al jarenlang zo bepleite fietspad van Pieterzijl naar Munnekezijl lijkt er, eveneens dankzij subsidie van de provincie en een mogelijke bijdrage door de gemeente, te kunnen komen.

Plaatselijk Belang Pieterzijl dringt al geruime tijd aan op het creëren van een rondje om het dorp waar gefietst kan worden. Veel dorpen beschikken al over een dergelijk fietsommetje; zo niet in Pieterzijl. Plaatselijk belang Pieterzijl bracht de wens om een fietspad aan te leggen langs de Lauwers vanuit Pieterzijl naar Munnekezijl naar voren in gesprekken met de gemeente Westerkwartier. Wethouder Dijkstra maakte zich in haar eerdere hoedanigheid als VVD-raadslid in de voormalige gemeente Zuidhorn al sterk voor dit fietspad. Zij hoopt dat het fietsommetje uiterlijk 2023 in gebruik kan worden genomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu