Sportakkoord Westerkwartier: er samen voor zorgen iedereen plezier in sport heeft

Sportverenigingen en –aanbieders, maatschappelijke organisaties en wethouder Elly Pastoor ondertekenden donderdag het Sportakkoord Westerkwartier.  Foto: Gemeente Westerkwartier

Sportverenigingen en –aanbieders, maatschappelijke organisaties en wethouder Elly Pastoor hebben donderdag het Sportakkoord Westerkwartier ondertekend.

De samenwerkingspartners willen met het Sportakkoord Westerkwartier bereiken dat iedereen plezier in sport heeft. ‘Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau’, licht de gemeente Westerkwartier in een persbericht toe.

Om dit te kunnen realiseren is een aantal ambities benoemd. Deze zijn uitgewerkt in de volgende thema’s:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Duurzame sportinfrastructuur

De coördinatie voor de uitvoering van het akkoord ligt bij de zogeheten kopgroep. Lokale organisaties kunnen bij deze kopgroep een projectaanvraag indienen . Van belang is dat het project een bijdrage levert aan de ambitie en doelstellingen van akkoord.

De gemeente Westerkwartier ontvangt hiervoor in 2020 en 2021 een stimuleringsbudget vanuit het rijk. Het gaat om een jaarlijkse bijdrage van 40.000 euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu