Staatsbosbeheer zaait op vier plekken in Westerkwartier akkers in met voedzaam graan voor vogels

De veldleeuwerik is een van de vogelsoorten die profiteert. Foto: Pixabay

Staatsbosbeheer zaait deze week op vier plekken in het Westerkwartier akkers in met graan. De bos- en natuurbeheerder wil hiermee meer voedsel- en schuilplekken voor dieren creëren.

De akkers, ook wel fauna-akkers genoemd, liggen verspreid in het Westerkwartier, bij het Haarsterbos, Curringherveld, Marumerlage en Peebos.

(Tekst lees verder onder de foto)


Zomertarwe, spelt, gerst, rogge en haver

Staatsbosbeheer zaait zomertarwe, spelt, gerst, rogge en haver. Deze granen geven veel voeding aan vogels.

Akkervogels als de geelgors, veldleeuwerik en de patrijs profiteren op verschillende manieren. In het voorjaar en in de zomer trekken de nectarplanten insecten aan. Die zijn een belangrijke voedselbron voor de jongen van de vogels.

De grote zaden van het graan zijn belangrijk wintervoedsel voor de vogels. Staatsbosbeheer laat de akkers dan ook ongemoeid tot volgend voorjaar, zodat ze een jaar lang van waarde zijn.

Natuur kan haar gang gaan

Staatsbosbeheer zaait akkers met een totale oppervlakte van 4 hectare in. Dit inzaaien van de akkers valt onder regulier beheer.

De akkers liggen buiten het begrazingsgebied, daar kan de natuur haar gang gaan. In de schil eromheen is ruimte voor kleinschalig natuurbeheer.

Staatsbosbeheer zaait de akkers nu in omdat regen verwacht wordt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu