Stagnerende woningbouw baart politiek Westerkwartier zorg

Er zijn zorgen over de stagnerende woningbouw in de gemeente Westerkwartier. Dat bleek woensdag tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad.

De laatste huizen die in aanbouw zijn genomen in de wijk De Oostergast in Zuidhorn. Alle kavels zijn hiermee uitgegeven.

De laatste huizen die in aanbouw zijn genomen in de wijk De Oostergast in Zuidhorn. Alle kavels zijn hiermee uitgegeven. Foto: Koos Bijlsma

Volgens voorman Peter Holsappel (ChristenUnie) is onlangs de laatste bouwkraan vertrokken uit nieuwbouwwijk De Oostergast zonder dat er een nieuwe fase van bouwkavels en een volgend bestemmingsplan klaarliggen. Holsappel verwacht dat de bouwstroom in deze wijk binnenkort tot stilstand komt en sprak zijn zorg hierover uit. ,,Bij een enorm woningtekort kan het niet zo zijn dat een topwijk als De Oostergast geen nieuwe kavels meer bouwrijp heeft liggen.’‘

Om de tafel

Ook in grotere dorpen als Marum en Grijpskerk is grote vraag naar woningbouw, maar kost de planvorming veel tijd. Fractievoorzitter Harry Stomphorst van de lokale partij Sterk Westerkwartier riep B en W op om snel met partijen als Wold&Waard, particuliere verhuurders, ontwikkelaars en aannemers om de tafel te gaan om na te gaan om te onderzoek of er snel schot kan komen in de woningbouw. Stomphorst noemde de bouw van tinyhouses en ombouwen van winkelpanden als opties om huisvesting te realiseren. Zijn voorstel werd in de gemeenteraad omarmd. Huizenbouw is volgens Stomphorst ook nodig om de 100 statushouders te huisvesten die in de loop van volgend jaar naar Westerkwartier komen.


Hogere CAO’s

Zijn fractie Sterk Westerkwartier had kritiek op de kaasschaafmethode die B en W hanteerden om de begroting voor volgend jaar rond te breien waarbij tevens een flinke greep in de reserves wordt gedaan. Volgens woordvoerder Stomphorst had het college er verstandiger aan gedaan te snijden in eigen vlees. In plaats van te bezuinigen op het ambtelijk apparaat, zijn de interne apparaatskosten, zoals hij het noemde met anderhalf miljoen verhoogd. In de ogen van wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie, financiën) was deze stijging onvermijdelijk: ,,Het grootste deel van dit bedrag gaat op aan hogere loonkosten van ambtenaren doordat de CAO’s zijn verhoogd.’‘


Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu