Subsidieregelingen voor culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties voor jongeren in gemeente Westerkwartier

Foto ter illustratie. FOTO PIXABAY

Om het voortbestaan van maatschappelijke organisaties en verenigingen te verzekeren komt gemeente Westerkwartier met twee subsidieregelingen: een subsidieregeling voor culturele instellingen en een subsidieregeling voor de vrijwilligersorganisaties voor jongeren.

Het geld dat beschikbaar wordt gesteld is bedoeld als bijdrage voor het tekort aan inkomsten van het afgelopen jaar en ‘voor een mooie nieuwe start’, meldt de gemeente.

Subsidie voor cultuur

Zang- en toneel/theaterverenigingen kunnen 300 euro krijgen, muziekverenigingen, musea, muziekevenementen en concertenreeksen maximaal 2.500 euro, en instellingen kunnen maximaal 5.000 euro aanvragen ‘voor activiteiten die passen binnen de speerpunten van cultuur’.

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dierenweides/kinderboerderijen, jeugd- en jongerenwerk of spelweken kunnen maximaal 1.000 euro tegemoetkoming krijgen. Daarnaast kunnen organisaties een aanvraag doen van maximaal 1.000 euro voor het organiseren van jeugdactiviteiten ‘met als voorwaarde dat de activiteit bijdraagt aan het mentaal en/of fysiek welzijn van de jeugd’.

Aanvragen

Aanvragen van een subsidie als bijdrage voor het tekort aan inkomsten kan via www.westerkwartier.nl/tcj. De aanvraag voor een subsidie voor een nieuwe start kan via www.westerkwartier.nl/impuls.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu