Tijdelijke oplossing voor ruimtegebrek Lauwers College in Grijpskerk: onderwijs in gebouw Kerkplein Zes

Het pand Kerkplein Zes in Grijpskerk. Foto: Archief DVHN

Het Lauwers College in Grijpskerk kan met ingang van het nieuwe schooljaar gebruikmaken van het gebouw van Kerkplein Zes in het dorp. Hiermee wordt een acuut capaciteitsprobleem tijdelijk opgelost.
Lees meer over
Westerkwartier

Het ruimtetekort werd aanvankelijk opgelost door een losse unit op het terrein van de school te plaatsen en gebruik te maken van een leegstaand lokaal in basisschool De Borgstee. Dit is echter onvoldoende gebleken.

Drie lokalen en twee kleinere ruimten

De gemeente Westerkwartier heeft daarom besloten het gebouw van Kerkplein Zes geschikt te maken voor tijdelijke huisvesting. Met enkele bouwkundige kunnen hier drie lokalen en twee kleinere ruimten gerealiseerd worden.

Door leerlingen in Kerkplein Zes te huisvesten ontstaat bovendien ruimte in het hoofdgebouw van de school.

Verwacht wordt dat Kerkplein Zes tot tenminste 1 januari 2021 beschikbaar is voor tijdelijke huisvesting. De gemeente Westerkwartier gebruikt de tussenliggende tijd om, in samenspraak met het Lauwers College en Dorpsbelangen Grijpskerk, onderzoek te doen naar geschikte locaties voor de huisvesting voor de middellange termijn.

Toename aantal leerlingen

Het Lauwers College is in het schooljaar 2018-2019 gestart met gepersonaliseerd onderwijs (GO). Daarbij kiezen de leerlingen er in overleg met hun coaches voor om zelfstandig in groepjes te werken of juist in een klassikale setting uitleg van een docent te ontvangen.

Dit nieuwe onderwijsconcept blijkt ouders en leerlingen zodanig aan te spreken dat de instroom van leerlingen op het Lauwers College substantieel toegenomen is. In het schooljaar 2017-2018 telde de school 273 leerlingen. Na de invoering van het GO is dit aantal gestaag gegroeid naar 320 leerlingen.

Nieuws

Meest gelezen

menu