VZ Westerkwartier wil streep door mtb-route: ‘Zuidhorn maakte procedurele fout’. Hoe dat zit, lees je hier

Raadslid Johan de Vries in het Joh Smit park in zuidhorn waar de mountainbikebaan moet verrijzen. Koos Bijlsma

Er moet een streep worden gezet door het besluit van de gemeenteraad van Zuidhorn uit mei 2018 om dwars door het Joh Smit Park en het Waterpark in Zuidhorn een mountainbikebaan aan te leggen. Dat wil de lokale partij VZ Westerkwartier.
Lees meer over
Westerkwartier

De grootste partij in de gemeenteraad van Westerkwartier dient een initiatiefvoorstel in dat op 16 februari wordt voorgelegd aan de raad. Dit voorstel houdt in om het raadsbesluit van de oude gemeente Zuidhorn van vier jaar geleden terug te draaien.

‘Draagvlak ontbreekt’

De gemeenteraad van Zuidhorn kwam indertijd tot dit raadsbesluit na een burgerinitiatief uit 2016 waarin de aanleg van de mtb-route werd bepleit. Na onderzoek is VZ-raadslid Johan de Vries uit Leek tot de conclusie gekomen dat de toenmalige gemeenteraad dit burgerinitiatief niet in behandeling had mogen nemen. ,,De regels die de gemeente Zuidhorn indertijd hanteerde voor een burgerinitiatief, schreven voor dat zo’n initiatief pas vergunbaar is als hieraan 25 handtekeningen ten grondslag liggen. Die 25 handtekeningen ontbraken. Daarmee ontbreekt het draagvlak voor de mtb-baan.’‘ De Vries spreekt van een ‘procedurele fout’ die zijn partij wil herstellen.


Rechter wees bezwaren af

Als het aan De Vries ligt, wordt ook de omgevingsvergunning die B en W van de nieuwe gemeente Westerkwartier januari 2020 verleenden voor de aanleg van de baan, teruggetrokken. Eind 2021 drongen bezwaarde omwonenden bij de rechtbank in Zwolle ook al aan op het intrekken van de omgevingsvergunning. De rechter kwam toen tot het oordeel dat Westerkwartier de omgevingsvergunning op juiste gronden had verleend. Daarmee werden de bezwaren van de omwonenden afgewezen. Zij willen nu alsnog hun recht halen bij de Raad van State.


‘Geschonden vertrouwen herstellen’

Door de ‘procedurele fout’ die de gemeente Zuidhorn in de ogen van De Vries heeft gemaakt is het vertrouwen van omwonenden van beide parken, in de gemeentelijke politiek geschonden. ,,VZ wil dit vertrouwen weer herstellen. Als het aan VZ ligt, betalen de initiatiefnemers de subsidie van ruim 26.000 euro die zij ontvingen van de gemeente Zuidhorn, terug.


Nieuwe kans voor pleitbezorgers mtb-route?

VZ vindt dat B en W van Westerkwartier de pleitbezorgers van de mtb-route nog wel in de gelegenheid moet stellen om alsnog de handtekeningen van 25 inwoners te overhandigen die aandringen op de aanleg van de baan.

Nieuws

menu