VZ kraakt campusplan rsg de Borgen in Leek. Onderwijsgroep Noord moet renovatie uit eigen middelen betalen

VZ-raadslid Johan de Vries bij schoolgebouw Nijeborg in Leek. Hij kan zich niet vinden in plan dat de gemeente de renovatie van dit pand betaalt. Eigen foto

Regionale scholengemeenschap de Borgen in Leek ziet af van de bouw van een nieuwe campus voor 40 miljoen euro. De redelijk armlastige gemeente Westerkwartier is niet in staat zoveel geld op te hoesten.

In plaats daarvan is nu gekozen voor renovatie van de bestaande schoolgebouwen Lindenborg (havo/vwo) en Nijeborg (vmbo), waarmee circa 15 miljoen is gemoeid. Door middel van nieuwbouw wordt een verbinding gelegd tussen beide gebouwen, waardoor alsnog een campus ontstaat. In deze verbinding wordt plaats ingeruimd voor een openbare bibliotheek, voor de leerlingen én de inwoners van Leek. De nieuwbouw vergt nog eens bijna 3 miljoen euro, die net als de 15 miljoen voor de renovatie van de schoolgebouwen voor rekening komt van de gemeente.

De Borgen stak jarenlang nauwelijks geld in onderhoud

Raadslid Johan de Vries van coalitiepartij VZ Westerkwartier is hierover uitermate kritisch. Hij vindt dat Onderwijsgroep Noord, waaronder de Borgen valt, de renovatie uit eigen middelen moet betalen: ,,Afspraak is dat nieuwbouw van scholen voor rekening komt van de gemeente. Het gaat hier om renovatie die nodig is doordat de Borgen jarenlang nauwelijks geld stak in onderhoud. Het geld dat zo werd uitgespaard is onder meer gebruikt voor de afkoop van vier afdelingsdirecteuren van de Lindenborg waar de directie vanaf wilde.’’

Volgens De Vries bulkt Onderwijsgroep Noord van het geld, zoals hij het zelf uitdrukt. ,,Deze organisatie is heel goed in staat om de renovatie van Lindenborg en Nijeborg uit eigen zak te betalen. Daarvoor hoeft de gemeenschap niet op te draaien.’’ Als de gemeente de renovatie betaalt, vreest het raadslid dat het OZB-tarief in Westerkwartier omhoog moet of dat nog verder op de onkruidbestrijding zal worden bezuinigd.

Vraagtekens bij nieuwbouw bibliotheek

Ook bij de nieuwbouw van de bibliotheek als onderdeel van de Borgen plaatst hij vraagtekens. ,,De bestaande houten bibliotheek aan de Waezenburglaan die plaats moet maken voor de ‘scholenbibliotheek’, dateert uit 1986 en is volgens De Vries nog lang niet afgeschreven. ,,Nu als gemeente investeren in een dure nieuwe bibliotheek in Leek, terwijl B en W er al instemden dat de bibliotheekfilialen in Aduard en Oldehove dichtgaan, is onverkoopbaar.’‘ Komt het wel tot de bouw van een nieuwe bieb in Leek, is De Vries van oordeel dat moederorganisatie Biblionet hiervoor de portemonnee moet trekken.

In de plannen van de Borgen wordt uitgegaan van sloop van het bestaande schoolgebouw Oldeborg. De Vries stelt voor het pand voor een symbolisch bedrag over te doen aan woningcorporatie Wold&Waard om hierin kluswoningen voor jonge starters te vestigen of appartementen voor ouderen en jongeren in combinatie met een zorgvoorziening.

Kritische noten over campusplannen

In gebouw Oldeborg is nu Kunstkwartier (onder andere muziekschool) gevestigd. Liever dan in de toekomstige campus van rsg de Borgen ziet De Vries dat Kunstkwartier het voormalige dorpshuis De Til aan de Tolberterstraat betrekt dat vanwege het faillissement van stichting Keroazie vrijkomt. De Vries kraakt morgen al zijn kritische noten tijdens een raadsoverleg over de campusplannen. Later in de maand hakt de gemeenteraad de knoop door.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu