Aanhoudende verpaupering voormalige discotheek Pruim en andere panden in Zevenhuizen zit raadslid hoog

De gemeente Westerkwartier boekt nog niet veel resultaat bij de aanpak van verpauperde panden in Zevenhuizen.

Het Pruim-pand.

Het Pruim-pand. Foto: archief DVHN

Lees meer over
Westerkwartier

Tot op heden zijn nog geen dwangsommen opgelegd die de particuliere eigenaren van de panden moeten dwingen om aan achterstallig onderhoud te gaan doen. B en W denken dat het voeren van overleg met de eigenaren meer uithaalt dan dreigen met dwangsommen. De inschatting van het college is dat dwangsommen niet veel zullen uithalen omdat de eigenaren krap bij kas zitten. Eén van de verpauperde panden betreft de voormalige discotheek Pruim aan de Hoofdstraat. De afspraak is gemaakt dat werkzaamheden zullen worden verricht aan de voor- en zijgevel van dit gebouwd. De vergunning hiervoor wordt binnenkort aangevraagd, aldus B en W.

Monitoren