Ytsen van der Velde van VZ Westerkwartier: ‘Liefst draaien wij herindeling terug’

Lijsttrekker Ytsen van der Velde van VZ Westerkwartier ziet de mediation 'met vertrouwen tegemoet'. Eigen foto

Voor de vijfde maal op rij treedt Opendenaar Ytsen van der Velde (69) in maart namens de lokale partij VZ Westerkwartier (voorheen VZ2000) op als lijsttrekker. Volgens hem is het geen uitgemaakte zaak dat VZ opnieuw als grootste partij uit de stembusstrijd komt.
Lees meer over
Westerkwartier

Voorafgaande aan de herindeling was uw partij fel gekant tegen de fusie van de vier gemeenten. Hoe pakte het uit in de praktijk?

,,De nadelen zijn groter dan de voordelen. Liefst draaiden wij de herindeling terug. Vooraf was ons na de herindeling een krachtiger ambtelijke organisatie beloofd. In werkelijkheid blijken de zittende, leidinggevende ambtenaren niet berekend op de taken van de nieuwe, veel grotere gemeente. Het ontbreekt vooral aan kwalitatief middenkader. Dat moet de komende jaren verbeterd.’‘

Hoe ervaren burgers de herindeling?

,,De grootste klacht is dat de gemeente moeilijk bereikbaar is. Als het komt tot sluiting van gemeentehuizen, willen wij steunpunten overeind houden in Grootegast, Marum en Leek. Ik verwacht dat de meeste ambtenaren op termijn in Zuidhorn komen te zitten. Met kracht verzetten wij ons tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis. Op papier kost nieuwbouw 48 miljoen. In de praktijk kom je dan uit op wel 60 miljoen.’‘

Hoe staat u tegenover de komst van meer asielzoekers?

,,Wij zijn tegen vestiging van een grootschalig asielzoekerscentrum waar dan ook in de gemeente. Tegen de komst van erkende vluchtelingen (statushouders) zijn wij niet. Wat wij willen, is verspreid over de hele gemeente in recordtempo 150 woningen bouwen die evenredig worden verdeeld over autochtone starters die al lang op een wachtlijst staan én statushouders. Deze wijze van aanpak van het asielzoekersprobleem kan dienen als voorbeeldproject in het hele land.’‘

VZ zit nu op zes zetels. Waar zet u op in?

,,Natuurlijk willen we opnieuw de grootste worden en naast onze wethoudster Geertje Dijkstra-Jacobi, die het met een moeilijke portefeuille uitstekend heeft gedaan, een tweede wethouder leveren. Daar hebben we al een (vrouwelijke) kandidaat voor op het oog. Kiezers raken steeds meer uitgekeken op de Haagse politiek. Dat is in ons voordeel. Maar met name van de ChristenUnie verwacht ik geduchte tegenstand. Want kiezers die teleurgesteld zijn in het CDA, wijken wellicht uit naar de CU.’‘

Had er niet één lokale lijst moeten komen?

,,Wij hebben aangestuurd op een fusie met Sterk Westerkwartier. Helaas is die fusie afgeketst. Als fuseren was gelukt, was die ene lokale lijst ‘Sterk VZ’ onherroepelijk de grootste partij geworden. Op de meeste plaatsen in ons land halen lokale partijen een derde van de stemmen. Vertaald naar het Westerkwartier kunnen wij uitkomen op zeven tot acht zetels en drie tot vier voor Sterk Westerkwartier. ‘Sterk’ is voor ons zeker een mogelijke coalitiepartner. Wij sluiten trouwens niemand uit. Zelfs Forum voor Democratie niet; in het geval die partij meedoet.’‘

Nieuws

menu