Samen met

4 Mei ‘nieuwe stijl’ in Zuidhorn. 'Er zijn mensen die niet makkelijk een kerkgebouw binnenstappen. De 4 Mei herdenking moet openstaan voor iedereen'

Het bestuur van de nieuwe stichting 4 Mei in Zuidhorn bij het monument dat nu nog staat aan de Wilhelminalaan met (vlnr) Hans Bergsma, Marco Janssen, Mark van der Mark, Harmen Boeijenk en Rolf Eikenhout. Bestuurslid René Westerhoff ontbreekt op de foto. Eigen foto

De jaarlijkse 4 Mei herdenking in Zuidhorn krijgt vanaf dit jaar een ander karakter. De plechtigheid vindt vanaf heden plaats in de buitenlucht en wel bij het oorlogsmonument aan de Wilhelminalaan. De ceremonie begint om 19.20 uur en duurt totdat er na acht uur twee minuten stilte in acht is genomen en er kransen en bloemen op het monument zijn gelegd.
Lees meer over
Westerkwartier

De pas opgerichte stichting die twee jaar geleden de werkzaamheden van het eerdere 4 Mei Comité overnam, heeft besloten een einde te maken aan de jarenlange traditie om een samenkomst in de Dorpskerk aan de herdenking vooraf te laten gaan. De stichting wil volgens bestuurslid Rolf Eikenhout zoveel mogelijk belangstellenden trekken. ,,Er zijn mensen die niet makkelijk een kerkgebouw binnenstappen. De 4 Mei herdenking moet openstaan voor iedereen.’‘

Alle activiteiten vinden nu plaats bij het monument aan de Wilhelminalaan.

Om de plek van de herdenking te markeren worden langs de weg door de leden van Scouting Zuidhorn brandende fakkels vastgehouden. De ceremonie begint om 19.20 uur. Muziekkorps Wilhelmina uit Zuidhorn speelt dan passende liederen. Tien minuten later spreekt stichtingsvoorzitter Mark van der Mark een openingswoord, waarna een jeugdig lid van Scouting Zuidhorn een gedicht voorleest.

Korte herdenkingstoespraak

Een erewacht zet vervolgens een toorts in brand, waarna de groep Donne Cantabili uit Zuidhorn koorzang ten gehore brengt. Onder de titel ‘Jij maakt het verschil’ houdt bestuurslid Eikenhout van de stichting vervolgens een korte herdenkingstoespraak waarin hij ook ingaat op het oorlogsgeweld in Oekraïne. Na een tweede koorlied en een gedicht dat wordt gedeclameerd door Raymond Fabriek van Rederijkerskamer Eendracht speelt Wilhelmina nog één of twee liederen.

Na signaal taptoe volgt om acht uur de twee minuten stilte, waarna het korps het volkslied/Wilhelmus inzet. Daarna kunnen kransen op het monument worden gelegd. De stichting legt vooraf snijbloemen klaar om iedereen die dat wil, in de gelegenheid te stellen bloemen te leggen. Ook een 20-tal bewoners en vrijwilligers van het Zonnehuis woont de plechtigheid bij.

Gedichten over het thema ‘Tweede Wereldoorlog’

Onder het thema ‘Kom vanavond met verhalen vertellen’ volgt vanaf half negen een samenzijn in hotel In ‘t Holt dat op touw is gezet door Rederijkerskamer Eendracht. Volgens bestuurslid Winnie van Hasselt van Eendracht zijn hiervoor vijftien gedichten over het thema ‘Tweede Wereldoorlog’ geselecteerd. De toegang is kosteloos.

Om de jeugd erbij te betrekken, worden vier à vijf gedichten voorgelezen door kinderen. De bijeenkomst in In ‘t Holt is overgewaaid vanuit Amsterdam waar onder de titel ‘Theater na De Dam’ in Carré al enkele jaren een verhalenbijeenkomst volgt op de Nationale Herdenking. Eendracht wil van haar evenement op 4 mei in Zuidhorn een jaarlijkse traditie maken.

Het voormalige herdenkingscomité dat activiteiten organiseerde op 4 mei in Zuidhorn klaagde drie jaar geleden in de krant over de vergrijzing van het bestuur. Na het noodsignaal dat de herdenking op termijn mogelijk op losse schroeven zou komen te staan, meldden zich vier à vijf nieuwe bestuursleden. Zij hielpen bij het organiseren van de herdenking in 2019. Vervolgens namen zij op eigen kracht voor 2020 de organisatie van een herdenking ‘nieuwe stijl’ op zich dat in het teken zou staan van 75 jaar Bevrijding. Wegens corona moest dit evenement worden afgelast. In de coronajaren 2020 en 2021 werd op 4 mei volstaan met een sober kranslegceremonieel zonder publiek.

Verplaatsing gedenkteken

Het stichtingsbestuur is blij dat de herdenking op 4 mei a.s. doorgang kan vinden. De organisatie hoopt dat dat veel inwoners uit Zuidhorn/Noordhorn, Briltil en omgeving de weg naar het monument weten te vinden. In stilte werkt de stichting nog aan verplaatsing van dit gedenkteken. Het monument krijgt circa 200 meter verderop een passende plek in het nabijgelegen Wilhelminapark waar meer gelegenheid is, om als bezoeker ook buiten 4 mei om stil te staan bij oorlog en geweld en de slachtoffers uit WOII. De herdenking van volgend jaar moet in principe plaatsvinden op de nieuwe locatie. Op de plaquette bij het monument mist nu nog de naam van één slachtoffer uit WOII. Deze naam van Jacob Stenekes uit Noordhorn zal zijn toegevoegd als de verhuizing een feit is.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Westerkwartier

Nieuws

menu