Samen met

ChristenUnie beducht voor ‘de lokalen’ | column Westerkwartiertje

Koos Bijlsma. Foto: Mediahuis Noord

Zo vlak tegen de zomer maken raadsleden van Westerkwartier overuren. Op een vrije zaterdag werden alle 33 raadsleden onlangs ’s morgens om negen uur in dorpshuis De Rotonde in Niekerk verwacht om zich te buigen over het raadsprogramma dat de komende vier jaar moet dienen als bestuurlijke leidraad.
Lees meer over
Westerkwartier

En vorige week werden de fracties van VZ Westerkwartier, ChristenUnie en PvdA (19 van de 33 raadsleden) opgetrommeld om onder begeleiding van mediator Chris Bos elkaar diep in de ogen te kijken.

Behalve dat het een goede sessie was, wilden de vertegenwoordigers van de drie partijen na afloop niet veel over de gesprekken kwijt. Tuurlijk: zij werken in wat ‘openbaar bestuur’ heet. Maar als er oud zeer (aangevuld met een klein beetje nieuw zeer) uit de weg moet worden geruimd, zijn de gesprekken vertrouwelijk. Dat valt te billijken.

Akkefietje in de informatieperiode

Het oud zeer is bekend. Het steekt ChristenUnie (en PvdA) dat VZ Westerkwartier als grootste partij nogal eens geneigd is op eerder gemaakte afspraken terug te komen. De categorie ‘nieuw zeer’ gaat om een akkefietje dat zich in de informatieperiode voordeed. Toen zou de VZ-fractie hebben ingestemd met het toedelen van een halve wethouderszetel aan haar lokale bondgenoot Sterk Westerkwartier.

Op dat standpunt kwam VZ korte tijd later even vrolijk weer terug. De inzet van VZ is om Sterk-voorman Harry Stomphorst alsnog een volledige wethouderszetel toe te delen. Dat willen Sterk en Stomphorst zelf ook graag. Want betaald krijgen voor 50 procent, terwijl een wethouder zich de hele week het vuur uit de sloffen loopt (wat doorgaans de praktijk is) is niet echt aantrekkelijk.

Even een robbertje uitvechten

Die ommezwaai van VZ deed bij ChristenUnie de deur dicht. Onder geen beding wil de CU dat de lokale partijen de overhand krijgen in een nieuw te vormen coalitie/college. En dat gebeurt in haar ogen bij de verdeling, zoals VZ die voor ogen staat: 2 wethouders voor VZ, 1 voor CU, 1 voor GroenLinks/PvdA en 1 voor Sterk Westerkwartier.

Dat robbertje moet nog even worden uitgevochten. Dat gebeurt niét in het bijzijn van de mediator. Daarvoor is deze kwestie te politiek getint. Pas als het werk van de mediator is gedaan en de lucht tussen de partijen is geklaard, moet dit politieke vlekje nog even worden weggewerkt. Beoogd wethouder Stomphorst rest niets anders dan de wachtstand.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Westerkwartier

Nieuws

menu