Samen met

De hoge prijs van ambtelijk prutswerk | column Westerkwartiertje

Koos Bijlsma. Foto: Mediahuis Noord

Alles loopt nog niet op rolletjes in het ambtelijk apparaat van de gemeente Westerkwartier. B en W geven het prutswerk ronduit toe in een brief aan de raad.
Lees meer over
Westerkwartier

Daarin wordt uitgelegd hoe het kan dat de Leekster garagehouder Eelco Hofman onlangs vergunning kreeg voor detailhandel in het pand Industriepark 11, terwijl dit absoluut niet past in het beleid van de gemeente.

Het pand van Hofman is gevestigd pal naast het Grootwinkelplein waarin de supermarkten Jumbo en Aldi zitten. Los van de twee grootgrutters wil de gemeente op het Grootwinkelplein slechts verkoop van ‘volumineuze’ detailhandel toestaan.

Hofman diende een aanvraag in voor het vestigen van een schoenen- of modewinkel in zijn belendende perceel. De gemeente verzuimde de aanvraag tijdig af te wijzen. Zij liet de fatale wettelijke termijn die staat voor afhandeling verstrijken. In dat geval is de overheid verplicht ‘van rechtswege’, zoals dat heet, vergunning te verlenen. Aldus geschiedde.

‘Interne fout’ als motief

Inmiddels keerde de gemeente pijlsnel (nu wél!) op haar schreden terug. Zij grijpt de ‘interne fout’ aan als motief om de reeds verstrekte vergunning eveneens ‘van rechtswege’ weer in te trekken.

Hoe kon het zo misgaan? Hofman diende de aanvraag op 14 januari 2022 in. Die dag gaf hij de brief met de aanvraag af bij de balie van het raadhuis in Leek. Zijn brief moest vervolgens naar Zuidhorn waar de afdeling ruimtelijke ordening zetelt. Vier dagen gingen er overheen voordat de brief in Zuidhorn arriveerde. In plaats van 14 januari werd 18 januari als datum van binnenkomst genoteerd. Zo ging de afwijzing niet op tijd de deur uit.

Flinke duit aan dwangsommen

Fouten maken is natuurlijk menselijk. Maar in dit geval had de gemeente gewaarschuwd moeten zijn. Want juist in het geval van Hofman liet zij vaker termijnen verstrijken. Daardoor streek de ondernemer reeds een flinke duit aan dwangsommen op. Hofman en diens adviseur kennende krijgt de gemeente voor deze kwestie een nieuwe claim aan de broek.

Kwalijker dan de financiële gevolgen is evenwel de beeldvorming als gevolg van dit prutswerk. De bejegening van Hofman door eerst Leek en nu Westerkwartier kan worden uitgelegd als ‘ondernemertje pesten’. In raadskringen leeft de ambitie om van Westerkwartier de ondernemersvriendelijkste gemeente in de provincie te maken. Die titel is nog ver weg.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Westerkwartier

Nieuws

menu