Samen met

Hoe ster van Star maar niet wil rijzen | column Westerkwartiertje

Koos Bijlsma Foto: Mediahuis Noord

Een ingewerkte wethouder ten spijt besloot CDA Westerkwartier na de verkiezingen op 16 maart pas op de plaats te maken. De partij leed een stevige nederlaag: van de vijf raadszetels bleven er drie over. Uit teleurstelling hierover werd afgezien van deelname aan een nieuw college van B en W.
Lees meer over
Westerkwartier

Die stap had ingrijpende gevolgen voor de (in-)formatie. VZ Westerkwartier en ChristenUnie als grootste partijen moesten op zoek naar een vervangende coalitiepartner. Het verhaal is bekend: halverwege het proces kregen VZ en CU het dusdanig met elkaar aan de stok dat een mediator nodig was. Inmiddels is het vertrouwen er weer en wordt er alsnog druk geformeerd.

Hoe valt de terugtrekkende beweging te verklaren?

Maar hoe valt de terugtrekkende beweging van het CDA te verklaren? Overal in den lande leed deze partij immers stemmenverlies? Of lagen hieraan toch ook interne factoren ten grondslag? Dat laatste blijkt inderdaad het geval. Voorafgaand aan de verkiezingen was er een rumoerige ledenvergadering. Het voorstel van het bestuur was om met het degelijke oud-Zuidhorner raadslid en –Statenlid Jacob Klaas Star uit Aduard als lijsttrekker in zee te gaan.

Een lobby onder de leden verhinderde dat. Gevolg? De op dat moment zittende fractievoorzitter Geertje Veenstra werd opnieuw lijsttrekker; gevolgd door de Marumer oud-fractievoorzitter Reinette Galtema op nummer 2. En kandidaat-lijsttrekker Star? Hij moest genoegen nemen met plek 3.

Herstel van vertrouwen is nodig

Dan breken de verkiezingen aan. Aan het einde van de verkiezingsdag zijn slechts drie zetels voor het CDA te verdelen. Veenstra en Gjaltema komen allebei in raad. De aanvankelijke kandidaat-lijsttrekker Star valt buiten de boot. De derde zetel gaat naar ‘good old’ Jan Willem Slotema na een succesvolle voorkeurscampagne in met name diens voornamelijk woonplaats Zevenhuizen. Blijft over de vraag wie fractievoorzitter moet worden? Na veel geharrewar gaat die positie niét naar lijsttrekker Veenstra maar naar Reinette Gjaltema die ook in Marum al oppositie voerde.

Conclusie: er is intern bij CDA Westerkwartier werk aan de winkel. Ook in die kring is herstel van vertrouwen nodig. Dat ‘herpakken’, luidt de redenatie, lukt in de oppositie beter.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Westerkwartier

Nieuws

menu