Samen met

Hoe ster van Star maar niet wil rijzen | column Westerkwartiertje

Koos Bijlsma Foto: Mediahuis Noord

Een ingewerkte wethouder ten spijt besloot CDA Westerkwartier na de verkiezingen op 16 maart pas op de plaats te maken. De partij leed een stevige nederlaag: van de vijf raadszetels bleven er drie over. Uit teleurstelling hierover werd afgezien van deelname aan een nieuw college van B en W.
Lees meer over
Westerkwartier

Die stap had ingrijpende gevolgen voor de (in-)formatie. VZ Westerkwartier en ChristenUnie als grootste partijen moesten op zoek naar een vervangende coalitiepartner. Het verhaal is bekend: halverwege het proces kregen VZ en CU het dusdanig met elkaar aan de stok dat een mediator nodig was. Inmiddels is het vertrouwen er weer en wordt er alsnog druk geformeerd.

Hoe valt de terugtrekkende beweging te verklaren?

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Westerkwartier

Nieuws

menu