Samen met

Kosten afvalbeheer in Westerkwartier liggen fors hoger dan in andere gemeenten, wel tevredenheid onder inwoners over inzameling

Foto: Archief Venema Media

De gemeente Westerkwartier heeft onderzoek laten doen naar het eigen afvalbeleid. De rekenkamer van de gemeente concludeert dat de kosten voor afvalbeheer in het Westerkwartier ongeveer 70 procent hoger liggen dan in vergelijkbare gemeenten, maar de inwoners wel tevreden zijn over de dienstverlening.
Lees meer over
Westerkwartier

Meer dan de helft van de inwoners geeft het cijfer 8 of hoger, zo blijkt uit het onderzoek. De aanbesteding bij de inzameling van gft- en restafval is goed verlopen. De aanbesteding van de broninzameling van acht afvalstromen is aanvankelijk mislukt. In het vervolgtraject is het alsnog gelukt om een inzamelcontract te krijgen voor een bedrag dat veel dichter aansluit bij een marktconforme prijs.

Dit zijn enkele conclusies van het onderzoek van de Rekenkamer van de gemeente Westerkwartier naar het afvalbeleid. Door de gemeentelijke herindeling is het afvalbeleid geharmoniseerd en dat heeft voor veel inwoners betekend dat de inzameling van hun afval is veranderd. De gemeente ontving om die reden dan ook vragen over de tarieven, de aanbesteding en de inzet van werknemers met een arbeidsbeperking. De conclusies zijn samengevat in tien aanbevelingen voor het gemeentebestuur.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Westerkwartier

Nieuws

menu