Samen met

Wordt het CDA of Sterk? Of misschien allebei? | Westerkwartiertje

Koos Bijlsma Foto: Mediahuis Noord

De informatiebesprekingen die moeten leiden tot de vorming van een nieuw college van B en W in de gemeente Westerkwartier willen niet erg vlotten.
Lees meer over
Westerkwartier

Direct na de verkiezingen viel informateur Marcel Thijsen - burgemeester van Tynaarlo - uit wegens corona. Toen na de eerste informatieronde er eind vorige week spijkers met koppen moesten worden geslagen, moest Thijsen wederom afhaken. Nu vanwege privéomstandigheden, zoals dat wordt genoemd. Vanmiddag is wederom een persconferentie aangekondigd door VZ Westerkwartier als grootste partij. Dan moet alsnog duidelijk worden welke van de partijen mogen aanhaken bij VZ en ChristenUnie voor de vorming van een nieuw college van B en W.

Bekend gezegde

Wie niet waagt, wie niet wint, luidt een bekend gezegde. Daarom wagen we ons op deze plek - hoe riskant ook - alvast aan een voorspelling van de vier partijen die mogelijk de nieuwe bestuurscoalitie gaan vormen. Het is zo goed als zeker dat VZ Westerkwartier en ChristenUnie als twee grootste partijen hiervan deel uitmaken. De beoogde wethouders namens VZ zijn de zittende functionaris Geertje Dijkstra-Jacobi en de oud-Marumer griffier Marjan Sijperda en namens CU de gelukkig herstelde wethouder Bert Nederveen. In de persoon van de Zuidhorner politiefunctionaris Arjan Meinders - hij stond 12de op de lijst - heeft VZ nog een eventuele derde kandidaat-wethouder achter de hand.

Met respectievelijk 10 en 6 zetels is een derde partij nodig om een raadsmeerderheid te vinden (33 raadsleden in totaal). Meest voor de hand liggende optie is dat VZ en CU hiervoor uitkomen bij het CDA. De zittende CDA’er Hielke Westra heeft bewezen dat hij uit het goede wethouderhout is gesneden. Voornamelijk op grond van die kwaliteiten keert het CDA vermoedelijk dan ook terug in het college. De twee zetels verlies van het CDA en de kwaliteit van de CDA-fractie die bij vlagen als minder stabiel werd ervaren, nemen VZ en CU op de koop toe.

Duidingsdebat

Voorts zijn VZ en vooral CU gecharmeerd van de wijze waarop de lokale partij Sterk Westerkwartier de afgelopen jaren constructief oppositie voerde. Omdat in het duidingsdebat is aangekondigd dat VZ als grootste partij streeft naar een vierpartijencoalitie is de kans niet denkbeeldig dat Sterk wordt uitgenodigd een vijfde wethouder te leveren. Daarmee zou de vurige wens van de huidige fractievoorzitter Harry Stomphorst van Sterk Westerkwartier (voorheen VVD) om zijn politieke loopbaan met een wethouderschap af te sluiten, in vervulling gaan.

Voor het kostenplaatje dat is gemoeid met het aantrekken van een vijfde wethouder, is een list bedacht. Als de wethouders genoegen nemen met 80 procent salaris, verloopt de uitbreidingsoperatie binnen het college van B en W kostenneutraal, zoals dat heet. Zó verkoopt VZ dat aan de achterban.

Praktische politiek heet dat.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Westerkwartier

Nieuws

menu