Aantal asielzoekers in noodopvang Zoutkamp stijgt mondjesmaat

De kazerne bij Zoutkamp Foto: Marcel van Kammen

Het aantal asielzoekers dat tijdelijk verblijft in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij Zoutkamp, stijgt mondjesmaat. Momenteel gaat het om 160 personen.

Een week geleden ging het om 130, zegt Henk Wolthof. Hij houdt zich namens het ministerie van Veiligheid en Justitie bezig met de tijdelijke noodopvang van nieuwe asielzoekers in de kazerne. Die is nodig omdat het Aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de coronacrisis is gesloten. Pas gearriveerde asielzoekers die zich in Ter Apel melden, worden per bus naar de kazerne gebracht.

Ruimte voor 210 mensen

In die kazerne is formeel ruimte voor 300 personen. Maar vanwege de coronacrisis en de noodzaak afstand tot elkaar te houden, kunnen er volgens Wolthof in de praktijk zo’n 210 mensen worden geherbergd. ,,Er zijn momenteel dus nog veel plekken over en ik verwacht ook niet dat we snel met ruimtegebrek te maken krijgen.’’

Die verwachting baseert Wolthof op het feit dat vanwege de coronacrisis veel Europese grenzen dicht zijn en de instroom aan asielzoekers heel gering is. ,,Het komt ook geregeld voor dat asielzoekers in de kazerne besluiten onderdak te zoeken bij bijvoorbeeld landgenoten elders in het land. Wij regelen dat ze daarnaartoe kunnen.’’

Wolthof houdt zich overigens niet alleen met de noodopvang bezig, hij is als zogenoemde ketenmarinier ook actief in Ter Apel. Daar werkt hij aan het terugdringen van overlast die een kleine groep asielzoekers veroorzaakt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerwolde
menu