Afspraken in gemeente Westerwolde voor soepele overgang van peuteropvang naar basisschool

Marijke Fokkema van Tamariki ondertekent het convenant. Foto: Gemeente Westerwolde

De gemeente Westerwolde heeft samen met peuteropvang aanbieders en scholen een convenant ‘voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE) geschreven en ondertekend. Daarmee zijn in Westerwolde afspraken vastgelegd voor een soepele overgang van peuteropvang naar de basisschool.
Lees meer over
Westerwolde

De bedoeling van het convenant is dat daardoor zoveel mogelijk kinderen zonder achterstand starten in groep 3 van de basisschool. Het convenant is opgesteld door en voor alle partners rond de voor- en vroegschoolse opvang in de gemeente Westerwolde. Zo werkt iedereen met dezelfde afspraken over de overdracht van kinderen en het aanbod dat er voor peuters en kleuters moet zijn.