Bewoners Loosterweg in Veelerveen en Vriescheloo maken zich zorgen over hardrijders

De Loosterweg. Foto: Google Street View

Auto’s, motoren, landbouwmachine’s en vrachtwagens rijden te hard door de Loosterweg, de weg tussen de dorpen Veelerveen en Vriescheloo. Dat stellen de bewoners in een brief aan burgemeester en wethouders van Westerwolde. Ze vragen de bestuurders snelheidsbeperkende en/ of verkeersremmende maatregelen te nemen.

‘Dit weggedeelte telt 17 woningen met minstens 14 uitritten en een zijweg, de Veelerscheiding, met landelijk fietsknooppunt nummer 57, waar vaak door fietsers gestopt, afgeslagen of gekeerd wordt’, schrijven de bewoners.

Snelheidsbeperkende en/ of verkeersremmende maatregelen zijn een must, menen zij. Vooral ook omdat het gebied rond de Veelerscheiding na recente verhuizingen en geboorten een ‘buurtje is geworden met meerdere jonge kinderen’.

Grenzen bebouwde kom oprekken

De bewoners stellen, als eerste stap voor, de grenzen van de bebouwde kom van zowel Vriescheloo als Veelerveen op te trekken. Ze wijzen daarbij op vergelijkbare situaties tussen Wedde en Vriescheloo en tussen Blijham en Wedderveen.

‘In dat geval is de maximumsnelheid 50 kilometer per uur en kan verdere verlaging van de maximumsnelheid tot 30 kilometer per uur plaatsvinden’, schrijven zij.

Nu mag maximaal 60 kilometer per uur worden gereden.

Verkeersdrempels aanleggen

Andere opties - ‘volgende stappen’ - zijn volgens de bewoners het aanleggen van verkeersdrempels en/ of aanpassingen aan de bestrating en het wegprofiel.

‘Op deze wijze zal ook een oud fenomeen weer zichtbaar worden: de oostkant van de Loosterweg is Vriescheloo en de westkant Veelerveen’, stellen de bewoners.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerwolde
menu