Gemeente Westerwolde presenteert meerjarenbegroting voor periode 2022-2025 en is voorzichtig positief over financiële situatie

De gemeenteraad van Westerwolde beslist binnenkort over het 'fondsen-plan' Foto: Huisman Media

De gemeente Westerwolde noemt de financiële situatie voor de komende jaren ‘voorzichtig positief’. Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode tussen 2022 en 2025. De gemeente verwacht voor het jaar 2024 wel op een tekort uit te komen. De gemeenteraad neemt op 3 november een besluit over de begroting.
Lees meer over
Westerwolde

De komende jaren zal de gemeente daarom alleen noodzakelijke investeringen doen. Wel heeft Westerwolde extra geld vrijgemaakt voor het verbeteren van de onderwijshuisvesting. Door de stabiele financiële basis blijft de algemene bestemmingsreserve boven de kritische ondergrens zitten. Daarmee heeft de gemeente voor de komende jaren in ieder geval voldoende weerstandsvermogen.