Provincie Groningen start proef met duurzame pacht in Westerwolde

Foto: Pixabay

De provincie Groningen gaat vanaf 2021 ruim 700 hectare bouwland en grasland duurzaam verpachten. In Westerwolde begint dit jaar op 35 hectare grond nog een proef.

Het duurzame pachten heeft betrekking op de randen langs sloten percelen. Vanaf 2021 stelt de provincie Groningen voorwaarden aan de pachters om duurzaamheid te garanderen. Voor zowel bouwland als grasland geldt straks dat er langs de randen van de percelen geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest meer mogen worden gebruikt. Op de bouwlanden worden de slootranden bloemrijk en op de graslanden wordt er langs de sloten niet meer gemaaid en bemest.

In totaal moet straks zes procent van het totale oppervlak van het gras- en bouwland dat de provincie verpacht, natuurvriendelijke randen krijgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerwolde
menu