Provincie Groningen trekt ruim 36 duizend euro uit voor herstel stikstofschade aan natuur in Westerwolde

Foto: ANP Foto: "Lex van Lieshout"

De provincie Groningen geeft Staatsbosbeheer een subsidie van 35.700 euro om een aantal heideterreinen in Westerwolde te herstellen. Door de neerslag van stikstof zijn hier veel grassen, struiken en bomen gaan groeien. Dit leidde tot verdroging van de bodem.
Lees meer over
Westerwolde

De herstelwerkzaamheden houden onder andere het plaggen van de grond in. Hierdoor wordt de bodem vochtiger en kan het regenwater beter worden vastgehouden. Het doel van de maatregelen is om zeldzame soorten zoals het veenbesblauwtje, de bruine vuurvlinder en de levendbarende hagedis die er nu nog voorkomen, te behouden. De gebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Ringen van bomen


Het plaggen vindt onder meer plaats op de heideterreinen bij Sellingen. De begrazing door schapen helpt niet genoeg voor het behoud van de heide. Naast het plaggen worden in het gebied ook bomen geringd. Hierbij wordt een deel van de bast verwijderd, waardoor de boom sterft, maar wel blijft staan en zo nog waardevol is voor de natuur. Hierdoor kan de heide herstellen en krijgen bijbehorende plantensoorten opnieuw de kans om hier te groeien. Staatsbosbeheer gaat ook onderzoek doen om de waterkwaliteit van de Veendiepseplassen te verbeteren

De natuurterreinen liggen in de omgeving van het Lieftinghsbroek, het Natura 2000-gebied in Groningen dat last heeft van een overschot aan stikstofdepositie.

Nieuws

Meest gelezen

menu