Staatsbosbeheer houdt natuur-doe-dag in nieuwe natuur in Sellingen

Staatsbosbeheer heeft slenken (laagten) en poelen gegraven. Foto: Eigen foto

Staatsbosbeheer heeft voor zaterdag 15 augustus een natuur-doe-dag in Sellingen georganiseerd. Hierbij verrichten vrijwilligers beheerwerk in natuurgebied in ontwikkeling.

Staatsbosbeheer ontwikkelt nieuwe natuur in haar gebied - dit gebied wordt op oude kaarten ’t Kosters Kampke genoemd - achter het gemeentehuis van Sellingen, grenzend aan de Noord-Esweg en de Breewischweg. De bos- en natuurbeheerder heeft slenken (laagten) en poelen gegraven. De slenken vallen ’s zomers droog, de poelen niet.

Bovendien is een ecologische verbinding gemaakt met de Ruiten Aa. Wanneer het water in de Ruiten Aa heel hoog komt, stroomt water in de slenken. De randzone, die niet vergraven is, wordt beheerd als kruidenrijk hooiland.

Ontwikkeling bos is niet de bedoeling

Het is de bedoeling dat het gebied zich ontwikkelt tot een nat en schraal hooiland met moerassige delen. Inmiddels hebben pioniersplanten als melde, moerasdroogbloem, bijvoet en kamille er hun intrede gedaan.

Maar ook de eerste boompjes (opslag), zoals wilgen, dienen zich aan. ‘Wanneer niet wordt ingegrepen’, meldt Staatsbosbeheer in een persbericht, ‘ontwikkelt zich hier over enkele jaren bos.’

Dat is niet de bedoeling, benadrukt Staatsbosbeheer. ‘Waardevolle natuur zal zich hier vooral ontwikkelen als het gebied grotendeels open blijft. Daarnaast willen de direct aanwonenden kunnen genieten van een prachtige open landschap.’

Tijdens de natuur-doe-dag wordt deze prille opslag met de hand verwijderd. Dat gebeurt tussen 09.30 en 14.30 uur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerwolde
menu