TenneT wil nieuw hoogspanningsstation (380 kV) bouwen op bedrijventerrein Zuid-Groningen bij Ter Apelkanaal

Foto: Pixabay

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT wil op bedrijventerrein Zuid-Groningen langs de N366 bij Ter Apelkanaal een nieuw 380 kilovolt (kV) hoogspanningsstation bouwen. Hoogspanningslijnen van 380 kV zijn de zwaarste en grootste die we in Nederland hebben.

TenneT werkt samen met Enexis Netbeheer aan het versterken van het hoogspanningsnet in Noordoost-Nederland. Dit is nodig vanwege het groeiende aanbod van opgewekte duurzame elektriciteit, van vooral zonneparken. De verwachting is bovendien dat de elektriciteitsvraag de komende jaren alleen nog maar toeneemt.

Stroomknooppunten

Voor de versterking van het hoogspanningsnet wordt de bouw van drie nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations noodzakelijk geacht. De nieuwe hoogspanningsstations vormen stroomknooppunten waarmee het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten op het regionale en lokale net.

TenneT besloot in oktober 219 miljoen euro uit te trekken voor de bouw van de nieuwe hoogspanningsstations..

Ingebruikname hoogspanningsstations in 2025

De hoogspanningsnetbeheerder streeft naar ingebruikname van de nieuwe hoogspanningsstations in 2025. Het eerste moet op bedrijventerrein Zuid-Groningen gebouwd worden, de andere twee op nog te bepalen locaties in het zuidoosten en zuidwesten van Drenthe.

De gemeenten Westerwolde en Stadskanaal hebben aangegeven mee te werken aan de benodigde aanpassing van bestemmingsplannen.

In het najaar wordt een informatiebijeenkomst gehouden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu