Vrijwilligers in Westerwolde rijden bijna 600 ritjes: 'AutoMaatje moet blijven'

Burgemeester en wethouders van Westerwolde willen graag verder met het vervoersproject AutoMaatje. Foto: Huisman Media

Op het vervoersproject Automaatje, bedoeld voor mensen zonder auto, is in Westerwolde in de afgelopen twee jaar bijna 600 keer een beroep gedaan.

Dat is voor burgemeester en wethouders een reden om het project voort te willen zetten.

,,Het voldoet duidelijk in een behoefte’’, zegt wethouder Henk van der Goot (Gemeentebelangen). ,,Onze subsidie aan het project loopt aan het eind van dit jaar af maar we zoeken geld om het verder te ondersteunen.’’

Koffievisite of supermarktbezoek

Bij AutoMaatje, een initiatief van de ANWB, kunnen mensen zonder auto een coördinator bellen. Die schakelt een vrijwillige chauffeur in die de beller ophaalt en hem of haar bijvoorbeeld naar een koffievisite of supermarkt brengt. De klant betaalt de chauffeur 30 cent per kilometer.

Westerwolde omarmde twee jaar geleden als eerste gemeente in de provincie Groningen AutoMaatje (elders in het land draait het meer gemeenten) en schakelde de Stichting Op-StapBus Oost-Groningen in als coördinator. Die heeft het regelen van busreizen voor senioren naar evenementen als kernactiviteit.

,,Maar bij ons komen dus ook de telefoontjes van mensen uit Westerwolde binnen die gebruik willen maken van AutoMaatje’’, zegt Mark Nienhuis van de Op-StapBus. ,,We hebben twintig vrijwillige chauffeurs die we dan in kunnen schakelen. Zij zijn cruciaal, zonder hen gaat het niet.’’

Bijna 600 ritten

Inmiddels zijn dus bijna 600 ritten besteld. ,,Niet door 600 mensen want velen bestellen veel meer dan een enkele rit’’, aldus Nienhuis. ,,De supermarkt, een visite of andere sociale bezigheid zijn vaak de bestemmingen. Vanwege de coronacrisis ligt het project nu nagenoeg stil maar het voldoet inderdaad in een behoefte. Mensen zonder auto kunnen zo beter sociale contacten onderhouden. We hopen dan ook dat de gemeente ons opnieuw een subsidie geeft.’’

Waarbij het, zo benadrukt Nienhuis, niet zo is dat via Automaatje mensen worden vervoerd die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een taxipas hebben. ,,Zij moeten gebruikmaken van het reguliere taxivervoer.’’

‘Dankbare bezigheid’

Aly Vrieze (68) uit Blijham is vanaf de start een van de vrijwilligers en ‘grossiert’ in ritten. ,,Ik heb er wel 100 achter de rug’’, zo zegt ze. ,,Ik heb ook vaste ‘klanten’, zoals een echtpaar uit Wedde waar ik boodschappen mee doe. Het is een dankbare bezigheid en ook ik hoop dat ik, als de crisis voorbij is, weer mensen kan helpen als chauffeur.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerwolde
menu