Westerwolde zoekt mooie, grappige en inspirerende verhalen en gedichten voor 28ste Grunneger Schriefwedstried

Foto: Shutterstock

De gemeente Westerwolde houdt voor de 28ste keer een Grunneger Schriefwedstried.
Lees meer over
Westerwolde
Streekblad

Schrijvers van 12 jaar en ouder worden hiermee uitgedaagd een Groningstalig verhaal of gedicht te schrijven (en in te leveren).