Zittingszaal 14: Binnenblijver

Zo er een boven- en een onderwereld is, zo bestaat er ook een wereld van binnen en van buiten. In de bovenwereld kan binnen en buiten van alles betekenen zonder dat er iets aan de hand hoeft te zijn. In de onderwereld is alles anders. Daar betekent binnen dat je vast zit, opgesloten achter tralies, afgegrendeld van de vrijheid.Omdat vrijheid voor de mens een groot goed is, doet het ontnemen ervan pijn. Dat is de straf.

Ingang van zittingszaal 14

Ingang van zittingszaal 14 Foto: DvhN

Verreweg de meeste onderwereldmensen die binnen zitten komen op een goede dag vrij. Ze hebben dan lang genoeg op de blaren gezeten. Zij krijgen hun vrijheid terug en de kans toe te treden tot de bovenwereld. Lukt dat niet dan is de consequentie doorgaans: terug naar binnen.