Opinie: 'EU-bezuiniging raakt onderzoek in Nederland’

Onder toeziend oog van premier Mark Rutte groet bondskanselier Angela Merkel de Italiaanse premier Giuseppe Conte tijdens de onderhandelingen over het EU-budget in Brussel, vorige maand. Foto: FRANCISCO SECO/AFP

Met bezuinigingen op de begroting komt de EU tegemoet aan Nederlandse eisen, maar ze raken juist terreinen die Nederland en zijn universiteiten ten goede komen, stelt universitair hoofddocent Alexandre Afonso.

De laatste onderhandelingen tussen de lidstaten over de EU-begroting voor de komende zeven jaar en het herstelplan voor de bestrijding van de coronacrisis zijn lang en bitter geweest. Aan de ene kant hebben de zogenoemde ‘zuinige vier’ (Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Nederland) zich onder leiding van Mark Rutte sterk verzet tegen ambities voor een groot herstelplan en hebben zij juist geprobeerd hun eigen bijdrage aan de begroting te verlagen. Aan de andere kant wilden landen als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje een ambitieuzer programma ter bestrijding van de crisis, dat een grotere bijdrage van de rijkere lidstaten zou vragen.

Nieuws

menu