Opinie: Een miljoen voor cultuur in Drenthe

Een werk van Matthew Day Jackson in de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord tijdens Into Nature 2018. Foto: S VELDEMA

Cultuur in Drenthe zoekt nieuwe antwoorden in de discussie over natuur, landbouw, voedsel en landschap. Met jaarlijks een miljoen euro zullen die worden gevonden.

De Raad voor Cultuur roemt de ambitie van Drenthe zich te onderscheiden op het snijvlak van cultuur en natuur. Maar komt met geen cent over de brug. Evenmin als het Fonds voor de Podiumkunsten. Ik ben laaiend. Hier hebben we niet 25 jaar voor gewerkt. Dus kom ik als zand-Drent met een onbescheiden, on-Drents statement: een miljoen euro per jaar voor Drenthe.

Wij willen niet vier jaar wachten met onze ambities. Daarom vraag ik de komende vier jaar een miljoen voor Drenthe. Dat is nog niet eens één procent van wat er naar Amsterdam gaat. Maar met een miljoen zijn we tevreden. En ik weet zeker dat dat miljoen buitengewoon goed wordt besteed. Dat hebben we in het verleden wel laten zien.

Met een miljoen euro maakt Drenthe kunst op het snijvlak van cultuur en natuur. PeerGroup produceert betekenisvolle theaterproducties, Into Nature presenteert topkunst van internationale kunstenaars en D:DNA begeleidt jonge kunstenaars die ambities hebben op het snijvlak van cultuur en natuur.

Culturele opgave van deze eeuw

In Drenthe gaan we aan de slag met de belangrijkste culturele opgave van deze eeuw: een nieuwe verhouding van de mensheid tot de natuur. In samenwerking met andere initiatieven in het noorden, werken we aan vraagstukken die te maken hebben met natuur, landbouw, voedsel en landschap. We zoeken nieuwe antwoorden. En we zullen ze vinden.

Daarvoor vinden we maar beperkt weerklank in de Randstad, maar we werken wel intensief samen met de rest van de wereld. Kom maar op, als het gaat om internationale ervaring. Wie biedt meer dan wij te bieden hebben? Hoezo geen internationaal profiel? We zijn verbonden over de hele wereld en niet alleen maar met cultuurmakers.

Rechtvaardiging

PeerGroup vier ton, als altijd, Into Nature twee ton, D:DNA vier ton, samen een miljoen euro. Per jaar. Daarvoor is voldoende rechtvaardiging: Peer Group heeft een positief advies, maar zit onder de zogenaamde zaaglijn, Into Nature kent een sterke internationale programmering (die de Raad voor Cultuur over het hoofd heeft gezien) en in D:DNA heeft de Raad voor Cultuur vertrouwen, althans in de methode en in de initiatiefnemers, maar het initiatief wordt te pril gevonden (beide initiatiefnemers hebben ieder meer dan 25 jaar ervaring op het hoogste niveau).

Wat ons bindt? We werken aan cultuur en natuur. Zoals de Raad voor Cultuur dat roemt. En we hebben allemaal de smoor in vanwege de vooringenomen teksten van Raad voor Cultuur en Fonds Podiumkunsten. De financiers voelen en zien niet de urgentie van juist dit thema. Die zou zo langzamerhand toch ook tot grote steden moeten zijn doorgedrongen.

Ja, ons publiek is minder divers van kleur dan dat van instellingen in Amsterdam. Maar als we diversiteit definiëren in termen van opleidingsniveau of mate van betrokkenheid bij de kunsten verslaan we de meeste Amsterdamse instellingen glansrijk.

Dringend beroep op de politiek

Ik doe een dringend beroep op de politiek. Kom over de brug voor de cultuur in Drenthe. Met een miljoen euro per jaar. Voor het werken aan de relatie tussen cultuur en natuur. Voor topkunst in een internationale context. Voor een breed bereik. Voor een gewogen spreiding. Voor de ontwikkeling van nieuwe kunst en jonge kunstenaars. Een miljoen per jaar voor Drenthe. Ik weet zeker dat er nog ergens een potje te vinden is in het budget van de minister. Uit dat potje een miljoen. Dat is mijn vraag.

Dan kunnen wij aan de slag. De komende jaren zullen vragen over onze leefomgeving, natuur, landschap, voedsel zich opstapelen. We hebben nieuwe creatieve ideeën nodig om met die vragen om te gaan. Voor de komende generaties. Kunst en cultuur brengen nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven, zijn heer en meester in het vinden van grensoverschrijdende oplossingen. Wij gaan geschiedenis schrijven, en wat mij betreft niet als gemiste kans, maar als inspiratoren voor de toekomst.

Sjoerd Wagenaar is onder meer oprichter van de PeerGroup en won de Cultuurprijs Drenthe 2007. Hij adviseert o.m. Landschapstriënnale 2023, en Staatsbosbeheer en pioniert op het snijvlak van cultuur, natuur en zorg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu