We rijden netjes 100 kilometer per uur. Nu kan de gemeente Assen starten met uitbreiding woonwijk Kloosterveen

De belangstelling voor bouwen in Kloosterakker was tijdens een inloopavond in juni 2019 al groot. Archief DvhN/Jaspar Moulijn

De gemeente Assen mag starten met de bouw van 500 nieuwe woningen in de wijk Kloosterveen. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met de provincie, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

De uitbreiding van de wijk Kloosterveen in Assen liep in november 2019 vertraging op, omdat Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Vogelbescherming Nederland naar de rechtbank stapten. Zij deden dit op grond van de stikstofdepositie en de aantasting van het foerageergebied van ganzen en zwanen. De vijfhonderd nieuwe huizen worden vlakbij het hoogveengebied Fochteloërveen gebouwd. De natuurorganisaties melden nu dat er ‘goede afspraken’ zijn gemaakt, waardoor de bezwaren worden ingetrokken.