In Beeld: Koninklijke paleizen in Europa

Vandaag 285 jaar geleden, in het jaar 1731, brandde het koninklijk paleis in Brussel tot de grond toe af. Een nieuw paleis werd gebouwd. Het Belgisch vorstenpaar woont er nog steeds.

Vele andere vorstemdommen verdwenen door staatgrepen, annexaties en revoluties; het koninklijk paleis kreeg een andere functie dan residentie van de vorst. We maken een reisje langs de paleizen om ons heen, die nog wel door een knoinklijke familie in gebruik zijn.