Kabinet tegen provincie Groningen: Gedoog situatie lng-terminals Eemshaven zolang vergunningen nog niet rond zijn

De Eems Energy Terminal (EET), de twee drijvende lng-terminals van Gasunie die in de Eemshaven komen, kan niet meteen met alle benodigde vergunningen in bedrijf worden genomen.

Het kabinet adviseert de provincie, die de vergunningen moet verlenen, die situatie tijdelijk te gedogen. Dat advies en het besluit van de provincie lijken een formaliteit.

Leveringszekerheid in gevaar