Korte ijswinter zorgt voor schaatsplezier en prikpret

IJspret op de Noorderkrite

Op de Noarderkrite tussen Smalle Ee en De Veenhoop waagden zich zondagmiddag tientallen schaatsers op het ijs. Het ondergelopen natuurgebied van It Fryske Gea biedt traditioneel in de regio Drachten een van de eerste veilige ijsbanen.

Onder een strakblauwe lucht en een stralend zonnetje keken langs de polderdijk vele wandelaars toe. De 71-jarige Wieger Lindeboom uit Boornbergum probeerde op de gladde ijsvoer samen met zijn neef uit Bergen op Zoom twee priksleeên uit. De oudleraar biologie maakt de sleeën zelf, steeds weer volgens een ander model. ,,Ik bin der in jier as wat lyn mei begûn omdat it riden net mear woe. En ik mocht wol graach op it iis wêze. It slydzjen is prachtich en it giet noch flink hurd. Ik ha der wolris 17 kilometer yn’t oere mei helle. Fan’e wyn ôf, fansels.’’Lindeboom maakte tot nu toe tien priksleeên in zijn schuur, die hij omdoopte tot Eerste Boornbergumer Priksleeênfabriek. Voor de ijzers gebruikt hij oude hoge noren, die hij voor een prikje haalt bij de Kringloop van Hart in Friesland. Elke nieuwe slee vernoemt hij naar een vrouwelijk familielid.,,As it winter is set ik dy sliden allegear op de iisbaan, by ús yn Boarnburgum en dêr wurdt gretich gebrûk fan makke. Prachtich jong, dy bern ha noch net de gêne dy’t wy as folwoechsnenen ha mei slydzjen. Ik ha se ek wolris meinaam nei Thialf, de bern wienen der net ôf te slaan.’‘