Lokale heffingen stijgen bijna overal in Drenthe en Groningen. Check hier hoeveel ze omhoog gaan in jouw gemeente

De gemeenten in ons land ontvangen dit jaar 2,3 miljard euro aan afvalstoffenheffing. Foto: ANP/Lex van Lieshout

Bijna alle gemeenten vergroten dit jaar hun inkomsten uit lokale heffingen. Dat geldt ook voor de gemeenten in Drenthe en Groningen, al zijn de onderlinge verschillen aanzienlijk.

In Het Hogeland (+ 11,6%) en Veendam (+ 10,4%) stijgen de inkomsten uit gemeentelijke heffingen het hardst. Hekkensluiters zijn Aa en Hunze (- 0,5%) en Hoogeveen (- 3,7%). Daar lopen de inkomsten iets terug, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

OZB levert 4,8 miljard euro op

De onroerendzaakbelasting (ozb) levert met 4,8 miljard euro de meeste inkomsten op voor de 345 gemeenten in ons land. Dit geld mogen ze vrij besteden. Ze kunnen er bijvoorbeeld een bibliotheek of een zwembad mee bekostigen.

Daarna volgen de afvalstoffenheffing (2,3 miljard euro) en de rioolheffing (1,8 miljard euro). De laatste twee mogen maximaal kostendekkend zijn.

Parkeergelden

In totaal verwachten de gemeenten 11,5 miljard euro te incasseren aan lokale heffingen. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook parkeergelden, leges, toeristenbelasting en begraafplaatsrechten.

Nieuws

menu