Ondernemend Hoogeveen stuurt scherpe brief naar raadsfracties: 'Neem uw verantwoordelijkheid'

Een van de voorzitters, Harjo Woltinge, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Hoogeveen. Archief André Weima

Ondernemersvereniging Ondernemend Hoogeveen maakt zich ernstige zorgen over de situatie waarin de gemeente Hoogeveen terecht is gekomen, zowel politiek als financieel gezien. Dat blijkt uit een pittige brief die is verstuurd naar alle gemeenteraadsfracties.

Enkele hartenkreten daaruit: ,,Ga voor adequate besluiten, niet voor politieke B-keuzes van oplossingen. Neem uw verantwoordelijkheid of maak plaats voor raadsleden die Hoogeveen wel ter harte gaan.” Maar ook: ,,Laat de economie het fundament zijn van het te ontwikkelen herstelplan in Hoogeveen. Eerst verdienen en dan pas uitgeven.”

Ongerustheid, bevindingen en aanmoedigingen

De brief is verstuurd omdat de ondernemersvereniging de fracties graag op de hoogte willen brengen van hun ongerustheid, bevindingen en aanmoedigingen in de ontstane situatie in Hoogeveen. In de brief in te lezen: ,,We zitten op dit moment in een diep dal. Dat is niet goed voor de inwoners, nadelig voor onze bedrijven en doet ons imago als gemeente ook niet goed. Was de gemeente een van onze bedrijven dan zou er geen gemeenteraad meer zijn doch slechts een curator. Naar ons idee realiseert u zich dit als gemeenteraad nog altijd te weinig. De inwoners van Hoogeveen hebben u gekozen om het beste voor Hoogeveen te doen, u doet deze gegeven verantwoordelijkheid geen recht. Het resultaat op dit moment is dat we een raad hebben die met elkaar overhoop ligt, een college dat demissionair is en er zijn informateurs aangesteld om het een en ander weer in goede banen te leiden.”

Dringende oproep

Ongeveer anderhalf jaar geleden heeft Ondernemend Hoogeveen in een raadsvergadering al eens de oproep gedaan om met elkaar samen te werken. Dat is niet gelukt. Het bestuur herhaalt nu deze oproep aan de raadsfracties. ,,Laat individuele en/of partijbelangen ondergeschikt zijn aan het grote belang. Uw focus moet liggen op de inwoners en bedrijven en wegblijven van interne strijd binnen uw raad en de gemeentelijke organisatie.” Ondernemend Hoogeveen verwijst daarbij naar de regering. ,,Die heeft in de coronacrisis het goede voorbeeld gegeven. Wij verkeren op dit moment ook in een crisis en laten we dat voorbeeld volgen. Zorg voor de juiste mensen met de juiste competenties op de juiste plek, ongeacht politieke kleur.”

In het door de gemeente gepubliceerde document ‘De samenredzaamheid van Hoogeveen’ is te lezen dat de gemeente jarenlang op een te grote voet heeft geleefd. Dit tot grote verbazing van de ondernemers. ,,In het bedrijfsleven heb je hier controles voor om dit te voorkomen. De financiële afdeling is er voor verantwoordelijk om dit te signaleren en aan de noodrem te trekken. Wij vernamen dat er ‘toevallige meevallers’ en tegenvallers zijn. Op toevalligheden kun je niet sturen en besturen. Als er binnen de organisatie niet iets verandert, wie zegt ons dat we in de toekomst dan weer in een dergelijke financieel belabberde situatie komen? Onze oproep is om dit thans niet politiek, maar zakelijk aan te vliegen. Een duidelijke spaarzame begroting en bovenal strak toezicht.”

Waarschuwing

Dat bedrijven en burgers meer pijn zullen lijden is een realistische verwachting en zorg ineen. Het bestuur waarschuwt dat er geen draagvlak bij werkgevers en werknemers zal zijn wanneer bestaande onenigheid binnen de raad de lekkage niet zal stoppen. ,,De oorzaak moet worden aangepakt.”

Bezuinigen op de economie is volgens Ondernemend Hoogeveen het versnellen van een neerwaartse spiraal die alle geledingen treft. ,,Laat de gemeente zoveel mogelijk faciliteren bij de bestaande ondernemers en vol inzetten op het binnenhalen van nieuwe ondernemingen. De aantrekkelijkheid van Hoogeveen is groot, groter dan we ons zelf rekenschap van geven. Dat moeten we meer en beter in markt zetten. Zet daar goede mensen op in, voor (city)marketing, toerisme, vertier zoals Tamboer en de sportvoorzieningen. Steun het onderwijs. Maak Hoogeveen een plaats waar je blijvend wilt wonen en werken. Binnen Hoogeveen hebben we een ambassadeurennetwerk. Laat de leden van dit netwerk, in een vroeg stadium, helpen bij het binnenhalen van nieuwe bedrijven. Onze lokale economie moet het fundament zijn en blijven in het te ontwikkelen herstelplan.”

‘Duurzaamheid van groot belang’

Tot slot kaart het bestuur het onderwerp duurzaamheid aan. ,,Duurzaamheid is voor Hoogeveen van groot belang. We hebben een positie in de ontwikkeling van het gebruik van waterstof, laten we die positie vasthouden en verstevigen. Dat heeft een enorme uitstraling en is goed voor de aantrekkingskracht.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Hoogeveen
menu