Overige woningen in straat vallen wél onder nieuw, ‘beschermend’ bestemmingsplan, maar: ‘Sloop pand en (hoge) nieuwbouw Nijlandstraat in Assen onvermijdbaar’

De gemeente Assen kon de sloop van het pand 4-6 aan de Nijlandstraat in Assen (en hoge nieuwbouw) niet tegenhouden, maar de panden 10-14 blijven daarvan gevrijwaard. Die vallen nu, zo laat het college van B en W weten, inmiddels onder het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad Noord-Oost, waarbij hoogbouw in dit gebied wordt geweerd.

Het pand 4-6 aan de Nijlandstraat ging enkele maanden geleden ‘plots’ tegen de vlakte.

Het pand 4-6 aan de Nijlandstraat ging enkele maanden geleden ‘plots’ tegen de vlakte. Foto: Bert Visser

Stadpartij PLOP had haar zorgen uitgesproken over de recente ontwikkelingen in de Nijlandstraat, nadat het pand 4-6 ‘plots’ was gesloopt. PLOP-voorman Henk Santing wees erop, dat het – met het nieuwe bestemmingsplan in de hand – toch niet zo kon zijn dat hier tóch nog een hoog appartementencomplex zou worden gebouwd. En, vroeg Santing zich af, als dat op de plek van pand 4-6 gebeurt, wat betekende dat dan voor de naastgelegen (laagbouw)woningen?

Kwaliteitsbeeld