Opinie: Pensioenakkoord lost veel op, maar niet alles

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) kondigt aan dat er een pensioenakkoord is. Foto: Phil nijhuis

In het pensioenakkoord dat kabinet, werkgevers en vakbonden hebben gesloten, zijn veel obstakels weggewerkt. De overgebleven punten zijn voer voor de komende Kamerverkiezingen.

Er is een pensioen- en AOW-akkoord gesloten tussen vakbonden, werkgevers en overheid. In dat akkoord worden een aantal politieke pensioenobstakels geslecht. Obstakels zoals de lage rekenrente (verdwijnt vanaf 2026 voor pensioenregelingen die overgaan naar het nieuwe stelsel), het afschaffen van het wettelijk gelijk percentage pensioenpremie en opbouw ongeacht de leeftijd (de benadeling van werknemers van 35 jaar en ouder wordt grotendeels gecompenseerd), de boete op regelingen voor eerder ophouden dan de AOW-leeftijd (opgeheven voor regelingen die 3 jaar eerder ingaan dan de AOW leeftijd), de veel te snelle stijging van de AOW-leeftijd in vergelijking met andere landen (in 2020 en 2021 staat de AOW leeftijdsstijging stil en vanaf 67 jaar stijgt hij minder dan eerder). Genoemde obstakels zijn overigens allen obstakels veroorzaakt door de regeringen.

Nieuws

menu