Sinterklaasactie Sociale Winkel weer groot succes. ‘Steeds meer door Assen, voor Assen’

Tirza Van Brakel-Engberts en Arnoud Sturing staken in de Zuiderkerk ook de handen uit de mouwen. foto: NDC Mediagroep

Het was ook dit jaar weer een hele klus, maar dankzij de Sinterklaasactie vanuit de Sociale Winkel hebben zo’n 300 kinderen, verdeeld over ongeveer 100 minimagezinnen, vorige week een fijne pakjesavond mét veel cadeaus kunnen vieren.
Lees meer over
Assen
Asser Courant

Maandenlang zijn Tirza Van Brakel-Engberts en haar vrijwilligers bezig geweest om de vele giften die binnenkwamen in ontvangst te nemen, te sorteren en uiteindelijk in dozen te doen. Zo ontstond voor elk kind een ‘cadeautjespakket op maat’. En elk jaar, zegt Tirza, helpen weer meer particulieren, ondernemers en bedrijven mee voor een geslaagd sinterklaasfeest voor zoveel mogelijk kinderen. ‘De Sinterklaasactie, zo lijkt het, verspreidt zich meer en meer als een olievlek door de stad. En dat geeft zó’n fijn gevoel, dat zóveel mensen mee willen doen. Geweldig! Het wordt zo steeds meer een actie ‘door Assen, voor Assen’.’

AssenvoorAssen

Dit jaar haakte ook AssenvoorAssen aan, een stichting met een groot sociaal netwerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbinnen bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid met elkaar worden verbonden. Tirza: ‘AssenvoorAssen heeft haar netwerk aangesproken. Zo kwamen we bijvoorbeeld in contact met het Drenthe College en gingen studenten Sport en Bewegen de stad in om ondernemers te werven voor onze actie. En daar kwam echt heel veel respons op.’

Maar ook ‘oudgedienden’ deden weer mee, zoals scholieren van de CS Vincent van Gogh (pepernootactie) en de Rotary Assen doneerde én en pakte presentjes in. Kiwanis kwam dit jaar op de proppen met bonnen voor de ijsbaan op het Koopmansplein en Humanitas zorgde er met Jump Style voor, dat kinderen zich in de vakantie kunnen uitleven in de trampolinehal.

Schaamte

Tirza spreekt dan ook van weer een groot succes, hoewel er toch iets blijft knagen. ‘Ik weet dat zo’n 2000 gezinnen in Assen leven onder de armoedegrens en ook de kinderen die we nu missen, zou ik er graag bij willen hebben. Vaak is het vanuit schaamte dat mensen zich niet aanmelden, maar het kan ook zijn dat gezinnen het gewoon niet wéten. Daarom zou ik iedereen op willen roepen: ken je gezinnen in een moeilijke situatie, meld het bij ons.’

Er kwam dit jaar zóveel speelgoed binnen, dat de Sociale Winkel nog een hoop heeft overgehouden. Tirza: ‘Daarvoor wordt een speel-o-theek in het leven geroepen. Het speelgoed wordt straks vanuit wijkgebouw De Componist uitgeleend.’

Breder draagvlak

Volgend jaar, lacht Tirza, wordt zeker weer de schouders gezet onder de Sinterklaasactie. ‘Zolang de behoefte er is, blijven we ons hiervoor inzetten. Maar dit wordt wel te groot voor één persoon om te dragen. Daarom ben ik zo blij met AssenvoorAssen. Dat gaat straks taken van me overnemen en zo kan een breder draagvlak onder de actie worden gezet.’

Stilzitten is er trouwens niet bij voor Tirza. ‘Nee, we gaan nu aan de slag met de kerstpakketten voor minimagezinnen. Ja, de trein rijdt dus maar door. Maar het is gewoon heel leuk en dankbaar werk om te doen.’

‘Naastenliefde prediken is één ding, je moet het ook in de praktijk brengen’

De Sociale Winkel was te klein om alle pakketten met cadeaus uit te stallen. Dat werd dit jaar voor het eerst gedaan in de Zuiderkerk (City Life Church) aan de Zuidersingel. Voorganger Arnoud Sturing zette graag de deuren open voor de Sinterklaasactie.

Arnoud: ‘Naastenliefde prediken is één ding, je moet het ook in de praktijk brengen. Zo hebben we hier bijvoorbeeld niet alleen elke zondag een dienst, maar hebben we door de week ook een middag voor eenzame ouderen. Dus toen Tirza vroeg of we de Sinterklaaspakketten van hieruit konden uitstallen, sorteren en brengen naar de adressen: natuurlijk! Van harte welkom!’

De hele vorige week was het druk in de kerk. In totaal 80 mensen hielpen mee, verdeeld over voornamelijk vrijwilligers en stagiaires van de Sociale Winkel en leden van de kerk. Arnoud: ‘Iedereen heeft zo haar of zijn steentje bijgedragen. En volgend jaar, of wanneer maar nodig is, verlenen we ook graag weer onze medewerking.’

Nieuws

Meest gelezen

menu