Subsidie voor activiteiten die de sociale basis versterken

Goed idee om samenwerking te versterken? Er is subsidie.

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel stellen subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van activiteiten die de sociale basis versterken. Het gaat om activiteiten die door vrijwilligers en professionals in de dorpen worden ondernomen om elkaar te helpen en te ondersteunen.

Organisaties met zowel medewerkers in dienstverband als vrijwilligers kunnen subsidie aanvragen. De activiteiten moeten bijdragen aan het realiseren van de drie bouwstenen uit de visie ‘Versterken sociale basis’: Ontmoeten & betrokkenheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid & ontplooiing. Bijvoorbeeld het organiseren van laagdrempelige ontmoeting en talentontwikkeling door en voor inwoners. Of praktische ondersteuning die inwoners helpt om zo zelfstandig mogelijk te leven.