Klaar voor een spiksplinternieuwe start: twee kindcentra in Midden-Groningen in gebruik genomen

Schoolleiders Martijn Weersma en Carina Veen hebben met hun scholen intrek genomen in het kindcentrum aan de Zuiderkroon in Hoogezand. Annegriet Renfurm-Wijchers

Er mag om hen heen dan nog geboord, geverfd en getimmerd worden: Martijn Weersma en Carina Veen hebben maandag met het Noorderlicht en sbo De Sterren hun intrek genomen in het kindcentrum aan de Zuiderkroon in Hoogezand. Het team van Richard Wouda in het kindcentrum aan de Hoofdweg in Kolham is die dag nog druk met het uitpakken van alle dozen en inrichten: vandaag lopen daar de kinderen voor het eerst hun lokaal binnen. We gingen langs om de schooldirecteuren te feliciteren en te vragen hoe dat is; na de zomervakantie mogen starten in een fonkelnieuw gebouw.

Buiten wordt door kinderen al flink gespeeld en binnen hard gewerkt; zowel door de leerlingen als werklui die de puntjes op de i zetten. In de grote hal van het nieuwe Kindcentrum aan de Zuiderkroon in Hoogezand staan met kleine ogen maar een tevreden blik Martijn Weersma van het Noorderlicht (een fusie van het Ruimteschip en de Nico Bulderschool) en Carina Veen van sbo De Sterren. Teams van beide scholen zijn een week eerder begonnen en hebben met meer dan 1100 verhuisdozen de grote oversteek gemaakt. Maar de kop is eraf: zowel de docenten als de 315 leerlingen van Het Noorderlicht en de 107 leerlingen van De Sterren zitten in hun fonkelnieuwe gebouw!


Gefeliciteerd! Hoe voelt dat, om hier te staan? Veen: „Ja, dank je! We zijn hier natuurlijk al vier jaar met elkaar mee bezig. Dat begint met een droom en die droom krijgt een plan en dat plan wordt een ontwerp en daar praat je dan samen veel over. En dat je dan uiteindelijk ziet dat dat tot leven komt en dat alles wat je met elkaar bedacht hebt ineens staat en leeft..” Weersma: „Ja,het is echt! En het is een feestje om hier te zijn. Ondanks de vermoeidheid, had het hele team veel zin om te starten.”


Hoe was ‘de opening’? Weersma: „We hebben er een klein feestje van gemaakt en de eerste ouders rondgeleid, we doen dat in etappes, en kinderen hebben door de school mogen snuffelen. Ik liep hier als een pauw rond, hoor.” Veen: „Wij hadden dat vrijdag. Wij hebben een iets andere populatie leerlingen dan Het Noorderlicht: wij zijn een school voor speciaal basisionderwijs, met kinderen die iets meer voorbereiding behoeven. Dus wij hebben de ouders en de leerlingen vrijdag alvast een rondleiding gegeven. Ja, en dan ben ik ook apetrots.”


Hoe zijn de reacties? Veen: „Eigenlijk hebben we alleen maar hele positieve reacties gehad. Ouders vinden het net als wij fris en licht en ruim.” Weersma: „Ja, iedereen kijkt hun ogen uit.”


Waar zijn jullie het meest trots op? Weersma: „Op het team, dat nu samen als een school verdergaat. Het was een hele zachte landing. En ons kindcentrum is uniek. We hebben allebei onze eigen doelgroep en bedienen een breed palet op deze school.” Veen: „Precies. Er zijn niet veel kindcentra waar speciaal basisonderwijs bij regulier basisonderwijs in zit.” Wiersma: „We kunnen profiteren van de expertise die we allebei in huis hebben. Ik denk dat we een hele mooie kans hebben om hier een waanzinnig mooi kindcentrum neer te zetten waarin je, met ook de kinderopvang, samen een doorgaande pedagogische lijn voor de kinderen in dit gebouw kan maken. Dat is echt… waanzinnig.”

Hoe was het afscheid van het oude gebouw? Veen: „Met een lach en een traan.” Weersma: ”Je neemt afscheid van – in ons geval – twee scholen; het Ruimteschip en de Nico Bulderschool. En beide scholen hebben meer dan 40 jaar bestaan dus dat was wel even slikken, dat zo’n school straks niet meer bestaat. Maar qua gebouw was het voor iedereen wel klaar. Veen: Het had dit weekend ontzettend hard geregend en ik hoefde niet te denken of ik wel genoeg emmers had staan om het water op te vangen. Want dat had ik wel aan de Mars: als het daar begon te regenen, dan regende het binnen ook. Dat ik mij daar nou helemaal niet druk om hoefde te maken, dat was heerlijk.”


In het kindcentrum in Kolham treffen we schooldirecteur Richard Wouda in de hal van zijn nieuwe kindcentrum op de hoek van de Hoofdweg en de Eikenlaan in Kolham. Hij is druk doende karton in de papiercontainer te gooien. Of hij even tijd heeft voor HS-krant ? „Nee, natuurlijk niet!” lacht hij. „Wil je koffie?”


Mag ik al gefeliciteerd zeggen? „Zeker wel! Ja joh, we voelen ons koning te rijk. Als je natuurlijk kijkt waar je vandaan komt, uit een 31 jaar oud gebouw. En nu hebben we een gebouw met de allerallernieuwste snufjes en een compleet leerplein met een leerhuisje waar 8 tot 10 leerlingen volledig zelfstandig of met een duojuf of onderwijsassistent aan de gang kunnen. Dat is gigantisch mooi.”


Was het een lang proces? „De scholen in Froombosch en Kolham moesten fuseren en dat was een heel gedoe, want dat is dan net Duitsland-Nederland. Maar uiteindelijk zijn er toch ook Froombosschers hier naartoe gegaan.


Waar ben je het meest trots op? „Toen ik als schoolleider in Kolham kwam, merkte ik dat er weinig contact was met de peuterspeelzaal. Ik zit als mens heel anders in elkaar: dat moet een zijn want dat is je voorland. Het was dan ook een langgekoesterde wens om met de peuterspeelzaal in een gebouw te zitten en voor-, tussen-, en naschoolse opvang te bieden, Wie had dat vier jaar geleden durven dromen? Niemand! Ik zie nog al die busjes komen voor de naschoolse opvang met alle verkeersproblemen...”


Hoe gaat de opening er uitzien? „Wij gaan vandaag open en wilden dat met een fanfare doen, maar dat mag gewoon niet. Dus we houden een inloop van half negen tot negen uur voor ouders en leerlingen en dan mogen ze werkelijk overal naartoe en alles opentrekken en bekijken. Op 22 september is de officiële opening en dan houden we ook een inloop voor de dorpsbewoners, want die zijn net zo nieuwsgierig als de ouders en kinderen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen
menu